Schepen Van Ginderdeuren vraagt ‘recht op antwoord’ van ‘Lennik op Mensenmaat’

LENNIK – Filip Van Ginderdeuren wil dat de Lijst Burgemeester-Open VLD Lennik een recht op antwoord publiceert naar aanleiding van een hoofdartikel in hun tijdschrift ‘Lennik op Mensenmaat’.

Voorzitter Marc Mahieu heeft het in het hoofdartikel vooral over Filip Van Ginderdeuren. “Ik heb in een mail van 9 december '15 en een aangetekend schrijven van 14 december '15 een recht op antwoord gevraagd op de aantijgingen die in het partijblad staan. Ik vroeg daarin mij te laten weten wanneer het artikel gaat verschijnen. Tot op vandaag kreeg ik geen enkele reactie”, zegt Van Ginderdeuren. Normaal verspreidt de partij binnenkort een nieuwsbrief waarin de nieuwjaarsreceptie van 22 januari 2016 wordt aangekondigd.

Algemeen recht van antwoord

Voor “periodieke geschriften” (lees: een krant of een tijdschrift), is de Belgische wet van 1961 van toepassing. Deze wet biedt een vrij algemeen recht van antwoord aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een krant of tijdschrift expliciet of impliciet genoemd of aangewezen wordt.

Wat zijn de modaliteiten van het recht op antwoord in de geschreven pers?

Ten eerste moet een vraag tot inlassing van een antwoord altijd binnen de drie maanden ingediend worden (zo niet, verjaart de vordering). De wet voorziet ook dat de publicatie van het antwoord gratis moet zijn. De uitgever kan dus geen speciale kosten of vergoedingen aanrekenen.

Het antwoord moet in zijn geheel worden opgenomen zonder tussenvoeging. Dit betekent niet dat het recht van antwoord onbeperkt is (de wet voorziet een maximum van duizend letters of het dubbel van de ruimte ingenomen door de oorspronkelijke tekst). Ook moet het antwoord op dezelfde plaats en in dezelfde lettertekens als de oorspronkelijke tekst gepubliceerd worden. Met andere woorden, het antwoord mag niet weggemoffeld worden achteraan de krant of het tijdschrift (tenzij het oorspronkelijke artikel ook achteraan stond).

De uitgever moet het antwoord publiceren in het eerste nummer dat verschijnt na afloop van een termijn van twee vrije dagen (zondagen en feestdagen niet inbegrepen) vanaf de dag waarop het antwoord bij de uitgever werd ingediend. De uitgever mag dus niet wachten tot de publieke belangstelling of relevantie weggedeemsterd is.

We hebben voorzitter Marc Mahieu om een reactie gevraagd


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?