Schepen Van Ginderdeuren stuurde kat uit onvrede met opmaak gemeentelijk budget

LENNIK – Schepen Filip Van Ginderdeuren spreekt tegen dat hij akkoord is met de gemeentelijke begroting, zoals die maandag aan de gemeenteraad is voorgelegd. Burgemeester Irina De Knop (LB-Open-VLD) beweerde dat de schepen op het schepencollege had ingestemd met de begroting.

De bestuurscoalitie van LB/Open-VLD en CD&V haalde maandag geen meerderheid voor de begroting 2016. Schepen zonder bevoegdheden Van Ginderdeuren was afwezig en het liep uit op een 9-9-stemming waardoor het budget niet werd goedgekeurd. Gemeenteraadslid Willy De Waele weet de nederlaag aan de ‘onverwachte’ afwezigheid van Van Ginderdeuren . Burgemeester Irina De Knop (LB-Open-VLD) beweerde dat de schepen op het schepencollege had ingestemd met de begroting.

“Niets is minder waar”, zegt Filip Van Ginderdeuren. “Het klopt wel dat ik het eens was met het initiële budget 2016. Ik gaf mijn woord dat ik het ging goedkeuren maar ik stelde daarna vast dat er nadien weer wijzigingen zijn aangebracht.”

Wijzigingen achteraf

“Het budget 2016 werd het eerst besproken op het schepencollege van 10 november 2015 en toen is er afgesproken dat het op 17 november zou goedgekeurd worden.  Die bespreking was bijna rond toen de ontvanger kwam zeggen dat er nog wijzingen zijn aangebracht terwijl we niet op de hoogte waren van die punten waarvan er één 60.000 euro kost. De documenten zouden op 19 november naar de budgetcommissie van 26 november gestuurd worden. Maar op 19 november kreeg ik in de namiddag een mail dat er om 18u30 nog een schepencollege zou plaats hebben met als enig agendapunt: de begroting. Dat impliceert dat er weer wijzigingen zijn aangebracht aan het budget zonder voorafgaandelijk overleg of documenten”, legt Van Ginderdeuren uit.

De schepen stuurde daar op om 16u41 een e-mail (in ons bezit) naar het schepencollege, waarin hij liet weten dat hij het niet eens kan zijn met de manier waarop er werd omgegaan met het Budget, het belangrijkste document van de gemeente. “Ik voegde er aan toe dat ik om 18u30 niet aanwezig kon zijn wegens andere verplichtingen en dat ik de facto het voorgestelde budget niet zou goedkeuren. Op de budgetcommissie van 26 november bleek al dat getallen van een aantal investeringen niet meer overéén kwamen met de gegevens die op het college van 17 november zijn meegedeeld. Ik ben niet tegen die investeringen op zich maar het gaat over de manier waarop het is aangebracht, bovendien zonder de vereiste documenten”,  aldus Van Ginderdeuren, die geen enkel antwoord kreeg op zijn mail.

Van Ginderdeuren spreekt tegen dat een aantal investeringen niet gaan kunnen uitgevoerd worden. “Die zullen hoogstens enkele maanden vertraging hebben als er een akkoord gevonden wordt”, besluit Van Ginderdeuren. Hij wijst er op dat er nog maar een zeer klein percentage van de drie jaar geleden gebudgetteerde investeringen al uitgevoerd zijn.

We vroegen burgemeester Irina De Knop om een reactie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?