Schepen noemt gemeenteraadslid Paljas

De online-gemeenteraden hebben het voordeel dat iedereen, die dat wil, gemakkelijker de besluitvorming kan volgen. Maar soms komt zo ook aan het licht wat er achter de schermen gebeurt.

“Tijdens de gemeenteraad van februari - sinds verschillende maanden lopen de gemeenteraden via het internet - deed zich een te verwachten fenomeen voor. Sommige gemeenteraadsleden gebruikten de chat van de zitting om zijdelingse commentaar te leveren en dit op het niveau van cafépraat”, brengt gemeenteraadslid Erik O (Lennik Kwadraat - N-VA) uit. “Op een bepaald moment werd er zelfs de scheldnaam “paljas” gebruikt door een schepen.  Het gemeenteraadslid maakte op het einde van de gemeenteraad daarover al zijn ongenoegen bekend.

Om dit in de toekomst te vermijden stelde hij voor om dergelijke praktijken te verbieden via het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. “Door een dergelijk misbruik van de chat en dat ook nog te tolereren, geeft men opnieuw een deuk aan de geloofwaardigheid van de politiek en brengt men gewoon de gemeenteraad in diskrediet. Dergelijke dingen moeten worden tegengegaan van in het begin“, meent Erik O.

“Een van de boosdoeners is dan nog een schepen, waarvan men zou verwachten dat die een ernstig debat kan voeren. Eerlijkheidshalve moet ik er aan toevoegen dat één van de daders, gemeenteraadslid Piet Vanthemsche, zich verontschuldigde tijdens de bespreking van dit punt in maart. Wat hem sierde. De anderen zwegen als vermoord.”

Toch vond de meerderheid de voorgestelde aanpassing niet nodig. “Dit betreur ik ten zeerste“, vervolgt Erik O . “In mijn voorstel stond dat de chat alleen kon worden gebruikt om te stemmen, het vragen van het woord, het meegeven van bijkomende informatie, het geven van een positieve reactie of het geven van gelukwensen. Opnieuw een gemiste kans om een goede basis te leggen om een gemeenteraadslid ter orde te roepen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?