Saneringsproject voor waterleiding buurt Heuvelpark

De buurt van het Heuvelpark (oa Heuvelpark, Reynaertweg, Vandenschriekstraat...) wordt regelmatig getroffen door lekken in de waterleiding. Hierdoor ervaren de bewoners hetzij tijdelijk minder druk op het water of in het slechtste geval een periode zonder water uit de kraan.

Gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) stelde op de gemeenteraad een vraag over de toestand van de waterleiding in het Heuvelpark. “Uiteraard wordt steeds een herstelling voorzien maar men kan zich toch de vraag stellen over de staat van de leidingen als er om de zo veel tijd een lek blijkt te zijn. Volgens de info die ik verkreeg is het Halse waterleidingennetwerk verouderd. Zo zou de hoofdleiding een honderd jaar oude gietijzeren buis zijn met diameter 75cm. Water is Vlaanderen misschien geen schaars goed, hoewel de zomers stilaan anders doen vermoeden, het is en blijft een kostbaar goed. Wie is eigenaar van de waterleidingen, de stad Halle of de Watergroep? Waarschijnlijk verschilt de ouderdom van leidingen van plaats tot plaats. Klopt het dat de hoofdleiding quasi 100 jaar oud is? Van welke leidingen is geweten dat ze aan vervanging toe zijn? Hoe oud zijn de leidingen rond de wijk Heuvelpark? Uit welk materiaal bestaan deze? Waarom zijn er in deze buurt zo vaak problemen? Welke investeringen worden voorzien om het Halse waterleidingennetwerk te moderniseren en binnen welke periode zouden deze werken moeten plaatsvinden?”

 Saneringsproject

Schepen van openbare werken Johan Servé (sp.a): “Er is vorig jaar een saneringsproject opgestart waarbinnen de volgende straten zijn vervat: Kouter – Veldstraat – Vandenschriekstraat. Het ontwerp hiervan is in opmaak en de uitvoering is voorlopig voorzien in het najaar van 2021, mits het verkrijgen van de nodige vergunningen. Heuvelpark valt hier ook onder.”

 “De leidingen in Heuvelpark – Vandenschriekstraat zijn hoofdzakelijk stalen leidingen. De Watergroep is, pas sinds de overdracht van het leidingnet van Vivaqua, eigenaar geworden van de waterleidingen in Halle. Dat waterleidingnet is inderdaad op bepaalde plaatsen verouderd. De oorzaak hiervan ligt echter niet bij De Watergroep, hiervoor moet ook naar het verleden worden gekeken. De Watergroep is volop bezig met de sanering van leidingen in Halle, en dit in functie van geplande wegenis- en rioleringswerken, alsook werken op eigen initiatief, zoals in functie van eventuele lekken.”

“Ik heb ook een lijst ter beschikking van De Watergroep met alle projecten in Halle waarvan De Watergroep betrokken/trekker is. Deze werken zullen ingepland worden op korte of lange termijn, telkens in functie van eventuele wegeniswerken of hoogdringendheid. Er is binnenkort ook een overleg tussen de stad en De Watergroep om al deze werken verder te bespreken”, aldus Servé.

Foto: Jan Demol

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?