RUP Wilderveld goedgekeurd door provincie, actiecomité trekt aan alarmbel

SINT-PIETERS-LEEUW - Actiecomité ‘Wilderveld Verstikt’ roept sinds gisteren inwoners van de wijk op via hun website www.wilderveld.be om geld te storten om naar de Raad Van State te kunnen trekken. De oproep komt er nadat de provincie begin februari het RUP Wilderveld heeft goedgekeurd. De buurtbewoners zijn tegen de plannen om de wijk fors uit te breiden.

De integrale oproep van het comité :

 

Beste buren,

Tot onze verbazing heeft de bestendige deputatie – provincie Vlaams-Brabant op 2 februari 2012 het RUP Wilderveld goedgekeurd. We hadden vanuit het wijkcomité nochtans omstandig de bestendige deputatie geïnformeerd over belangrijke inhoudelijke en procedurele problemen. Het feit dat de overschrijding van de termijnen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening compleet werden genegeerd is verrassend en een pertinente aanfluiting van de wetgeving.

Hiermee is de normale procedure ten einde: het RUP Wilderveld is goedgekeurd. Deze beslissing kan enkel aangevochten worden bij de Raad van State op basis van de procedurefouten. Dit dient te gebeuren via een gespecialiseerd advocaat en vereist dus ook de nodige financiële middelen.

Een jurist uit onze wijk zocht reeds uit dat een eerste schriftelijk advies op circa € 1.500 zou uitkomen en dat een totaalprijs van € 8000 à 12 000 voor de volledige procedure realistisch is. Een vlugge omrekening leert ons dat als 80 gezinnen bereid zouden zijn €150 euro te storten, de zaak haalbaar is.
De rechtszaak kan opgestart worden door 1 persoon of door een groep van personen. Het actiecomité zelf is geen rechtspersoon en zal zelf geen rechtzaak starten, maar kan wel helpen met o.a. de opgebouwde dossierkennis. De jurist van onze wijk is bereid om de zaak te trekken en het “eerste advies” te laten
opstellen bij het advocatenkantoor zodra de eerste som verzameld is.

Omdat de tijd dringt daarom volgende dringende oproep:

1. Stort uw bijdrage zo snel mogelijk (voor het einde van deze week) aan het actiecomité Wilderveld Verstikt in 1600 Sint-Pieters-leeuw op rekningnummer 973-0149055-97. Wij rekenen op € 150 per gezin
2. Stuur een mailtje naar rupwilderveld@hotmail.com met uw naam en contactgegevens. We houden zorgvuldig naam en bijdrage bij zodat bij het einde van de procedure de niet gebruikte gelden pro rata teruggestort kunnen worden aan de gevers.

Zodra de eerste € 1 500 euro bij elkaar gebracht is, wordt het advocatenkantoor aan het werk gezet.
Naargelang de ontvangen bijdragen en in functie van het dossierverloop kunnen we daarna inschatten welke volgende stappen gezet kunnen worden. Indien voldoende wijkbewoners willen meedoen kan de volledige procedure bekostigd worden.

Indien geen zaak wordt opgestart bij de Raad Van State wordt het RUP Wilderveld begin april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt het meteen van kracht.

het actiecomité "Wilderveld Verstikt"

Archief

Lees ook : “Wijk Wilderveld verstikt in het RUP"

(Foto : Archieffoto van leden van het actiecomité)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?