RUP Assesteenweg moet ook oog hebben voor verkeersveiligheid

TERNAT - Het RUP ‘Assesteenweg’ (Ruimtelijk uitvoeringsplan) in openbaar onderzoek tot 25 juli 2014 legt in detail de bestemming vast van elk perceel, van elk gebouw. “Volgens de LVB-meerderheid wordt een RUP  niet opgemaakt om een verkeerssituatie te verbeteren maar ik ben van mening dat de dagelijkse verkeersellende van de Assesteenweg en de gevaarlijke situaties voor de zwakke weggebruikers niet kunnen genegeerd worden en elke mogelijkheid die zich aandient, moet aangegrepen worden om de situatie te verbeteren”, stelt  Gemeenteraadslid Oliva De Vidts(CD&V).

Woning

Op de hoek van de Processiestraat en de Assesteenweg staat al jaren een woning leeg, het perceel is totaal verwilderd. Automobilisten komende vanuit de Processiestraat hebben totaal geen zicht op het verkeer van de Assesteenweg. De zwakke weggebruiker komt telkens in een gevaarlijke situatie omdat de auto’s tot op het voet-/fietspad rijden om naar Brussel op te draaien.

Oliva De Vidts: “Dit huis, al jaren onbewoond, staat gewoon in de weg, de woonfunctie is totaal achterhaald, bij afbraak blijft bij toepassing van de bouwlijn enkel nog een kleine oppervlakte over om een tuinhuis te zetten. Ik pleit ervoor dit hoekperceel in te lijven in het openbaar domein. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om op de Processiestraat een afslagstrook te maken richting Brussel en een veilige oversteekplaats voor de zwakke weggebruiker.”

Zwart punt

Het onbebouwde perceel op de hoek van de Assesteenweg en de oprit van de E 40 richting Brussel, ter hoogte van het nu reeds gekende zwarte kruispunt aan winkels  Brantano en E5-mode wordt bestemd voor kantoor en diensten. Wekelijks zijn er aanrijdingen met blikschade. “Het Kabinet van Minister Crevits, betrokken bij de opmaak van het RUP, bevestigde dat zij het gemeentebestuur steeds erop gewezen heeft dat nieuwe ontwikkelingen in de buurt van het op- en afrittencomplex een bijkomende druk betekenen op dit complex en de gewestweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer bevestigde trouwens aan de minister dat het volop bezig blijft met een ‘project voor het oplossen van de zwarte punten’ ter hoogte van de N285 (Assesteenweg) en het op- en afrittencomplex. ”, weet De Vidts.

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?