Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Eizeringen: wandel en denk mee

Het gemeentebestuur van Lennik wil de ruimtelijke ontwikkeling van en rondom de kern van Eizeringen vormgeven. Daarom is beslist om hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten ter uitwerking van het gemeentelijk structuurplan.

Het doel van dit plan is om van Eizeringen een landelijke kern met voorzieningen en oog voor open ruimte te creëren. De eerste officiële raadpleging en adviesronde zal georganiseerd worden vanaf september 2021. Iedereen kan vanaf dan het dossier komen inkijken op het gemeentehuis of via de gemeentelijke website. Informatie hierover zal tijdig worden meegedeeld.

Ter voorbereiding van dit officiële raadplegingsmoment wil het gemeentebestuur de inwoners al uitnodigen om het studiegebied zelf te gaan verkennen.

Wandel en denk je mee?

Wil je met je eigen ogen zien over welk gebied het juist gaat? Wil je de problemen en opportuniteiten van het gebied zelf ervaren? Trek deze zomervakantie je wandelschoenen aan en volg de uitgestippelde wandeling (https://www.lennik.be/rup) doorheen het mooie Eizeringen.

Op 30 juni 2021 heeft de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (GECORO) de aftrap van de wandeling ingezet. Tot en met 31 augustus 2021 kom je langs dit traject op verschillende locaties panelen tegen waarop meer uitleg gegeven wordt over het RUP en de desbetreffende locatie.

Ontdek jij tijdens de wandeling sterke punten en zwakke punten? Laat het weten via de ideeënbussen of www.lennikaanzet.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?