Rode Kruis viert 40ste verjaardag

SINT-PIETERS-LEEUW – Het Rode Kruis van Sint-Pieters-Leeuw vierde haar 40ste verjaardag. Daarbij volgde een brevet uitreiking. Luc De Tobel, voorzitter Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Sint-Pieters-Leeuw vertelt meer over de geschiedenis van het Rode Kruis.

Ontstaan Rode Kruis

‘De internationale organisatie werd gesticht door Jean Henry Dunant. Op reis in Italië wordt deze zakenman geconfronteerd met de vreselijke veldslag van Solferino (Italië - 1859). Hij is getroffen door het onnoemelijk leed: meer dan 40.000 doden en gewonden liggen verspreid over het slagveld. Met primitieve middelen verzorgde hij de gewonden. In 1862 publiceert Dunant “Un souvenir de Solferino”. Concreet stelt hij voor om in vredestijd Hulpmaatschappijen op te richten die tot doel hebben in oorlogstijd de gewonden van welke nationaliteit of gezindheid ook, te verzorgen door bekwame vrijwilligers. In 1863 wordt het Internationale Rode Kruis geboren en wordt op 22 augustus 1864 door 12 landen, waaronder België, het "Verdrag van Genève" ter ondertekening van het lot van de gewonden en de zieken bij de legers te velde ondertekend. ‘

Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw

‘De afdeling werd officieel gesticht op 24 maart 1954. Na de federalisering van het Belgische Rode Kruis begin jaren '70 werden heel wat afdelingen in Vlaanderen opgericht /heropgericht.

Op initiatief van Dr. Gordts, de toenmalige gewestvoorzitter en Fernand Kestens, de gewestelijk coördinator Hulpdienst, werd er een eerste poging gemaakt in 1974 om deze opnieuw op te starten.

De cursus Helper in het najaar 1975 was een succes en de afdeling nam haar start in 1976. Eugene Van Damme, voorzitter en de medewerkers van het eerste uur, zorgde voor het nodige dynamisme.

In april 1976 werd de hulpdienst operationeel, met het materiaal en de ziekenwagen van de “oude” afdeling. De heer Paul (Pol) Vereecken werd de verantwoordelijk hulpdienst.

Meerdere diensten/disciplines zagen in de loop van de jaren hun levenszicht.

Vorming, dewelke instaat voor de opleidingen naar de bevolking en bedrijven toe: Eerste Hulp, Helper, Reanimeren en defibrilleren Hartveilige gemeente, BedrijfsEersteHulp en gamma van andere onderwerpen op vraag van verenigingen en andere geïnteresseerden.

We blijven ons verder inspannen om onze werking op vandaag naar best vermogen te ontplooien. De verschillende disciplines van onze afdeling vullen mekaar aan en zijn alleen mogelijk omdat deze personen bezield zijn door het Rodekruisideaal. Straks zetten we verschillende van deze personen in het bloempje, bij het uitreiken van de passende eervolle onderscheidingen.’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?