Rijstroken Kruispunt Eizeringen een dag te vroeg afgezet

Op het kruispunt van de N8 en de N285 in Eizeringen waren er woensdagmorgen een aantal afslagstroken afgezet zonder dat er enige activiteit te bespeuren viel. Donderdag gebeuren er boringen in opdracht van een expertisebureau naar aanleiding van een waterlek, die het wegdek beschadigde in 2014.

Op de website “Hinder in kaart” was er ook geen waarschuwing te vinden. Uit navraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer bleek dat een expertisebureau had opdracht gegeven voor een expertise op het kruispunt van Eizeringen.
“Om die te kunnen uitvoeren, moest een deel van het kruispunt afgezet worden. De signalisatie bleek echter veel uitgebreider dan noodzakelijk voor de ingreep die moest gebeuren. Daarbij komt dat de expertise pas morgen (donderdag) zal gebeuren, met andere woorden dat de signalisatie eigenlijk op de verkeerde dag is geplaatst. Ten slotte blijkt de gemeente Lennik geen vergunningsaanvraag ontvangen te hebben voor deze ingreep. Daardoor waren wij ook niet op de hoogte”, zegt Anton De Coster woordvoerder van AWV.

 Morgen (donderdag 3 mei 2018) wordt het kruispunt deels afgezet, maar echter de signalisatie zal veel beperkter zijn. “We hebben dat expliciet gevraagd aan de aannemer die verantwoordelijk is voor die signalisatie en werkt in opdracht van het expertisebureau", aldus De Coster.

Ook bij de Watergroep waren ze niet op de hoogte. "De aannemer werkt in opdracht van het expertisebureau waardoor ook wij er niet van wisten.Het gaat om boringen als gevolg van een waterlek in 2014". Toen werd een hoofdwaterleiding beschadigd tijdens de boring van een nieuwe buis. Het wegdek werd toen beschadigd en voorlopig vervangen door een betonnen laag.

Zie ook:

Miserie

Kelders onder water


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?