Resultaten Road Safety Days: intensieve controles op verschillende 'killers' in het verkeer

Van 16 tot 22 september vonden in heel Europa de Road Safety Days plaats, georganiseerd door Roadpol, het Europese netwerk van wegpolitiediensten. In heel Europa vonden tijdens deze campagne – die samenviel met de week van de mobiliteit – controleacties plaats. Ook in België werden dagelijks verkeerscontroles uitgevoerd door zowel de Federale Wegpolitie als de lokale politiezones.

De politiediensten richtten hun controles tijdens deze actieweek op de verschillende prioriteiten inzake wegverkeer: snelheid, veiligheidsuitrusting (gordeldracht, correct gebruik van kinderzitjes, …), afleiding achter het stuur (gsm-gebruik, …), rijden onder invloed (van alcohol, drugs, lachgas, …) en zwaar vervoer. Zo werd er onder meer gecontroleerd in Eizeringen : Grootscheepse politieactie om aantal verkeersdoden te doen dalen & Veel overtredingen tijdens controleactie kruispunt Eizeringen.

Road Safety Days 2021: resultaten voor de Federale Wegpolitie

In het kader van de Road Safety Days zette de Federale Politie heel wat extra personeelsleden in om gerichte controles te voeren. Met zowel mobiele als statische controles werden in totaal zo’n 200 controleplaatsen aangedaan.

Snelheid

213.900 voertuigen werden gecontroleerd door mobiele flitsvoertuigen van de Wegpolitie. 406 voertuigen werden daarbij onmiddellijk geïntercepteerd wegens overdreven snelheid. 10.732 bestuurders krijgen een boete in de bus, waaronder 9 mensen die hun rijbewijs moeten inleveren.

Rijden onder invloed

937 bestuurders werden uit het verkeer gehaald voor een controle en aan een ademtest onderworpen. 9 personen bliezen positief. 1 persoon testte positief voor rijden onder invloed van drugs.

Veiligheidsuitrusting

Er werden 87 inbreuken omtrent gordeldracht vastgesteld.

Afleiding achter het stuur

Er werden 103 inbreuken omtrent gsm-gebruik achter het stuur vastgesteld.

Zwaar vervoer

100 vrachtwagens werden gecontroleerd, waarvan er 29 niet in orde waren. Volgende inbreuken werden vastgesteld:

 • 7 inbreuken tachygraaf
 • 2 inbreuken rij- en rusttijden
 • 6 inbreuken technische eisen
 • 8 inbreuken op overlading
 • 14 inbreuken ladingzekering
 • 6 inbreuken op documenten
 • 2 inbreuken ADR (gevaarlijke goederen)

Daarnaast werden ook 74 inbreuken op het niet respecteren van de verplichte tussenafstand en 3 inbreuken op het inhaalverbod vastgesteld.

3 bussen werden gecontroleerd, waarbij 5 inbreuken werden vastgesteld (omtrent documenten en technische eisen).

Andere verkeersinbreuken

 • 12 inbreuken met betrekking tot verzekering
 • 16 inbreuken met betrekking tot inschrijving
 • 69 inbreuken op technische eisen van het voertuig
 • een 100-tal andere verkeersinbreuken

In de marge van deze verkeersactie werden ook een aantal gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Er werden twee PV’s opgemaakt voor verboden wapenbezit. Drie geseinde personen werden aangetroffen, alsook één persoon met een bevel tot gevangenneming.

Verkeersveiligheid blijft een dagelijkse prioriteit

Dagelijks sterven in België 1 à 2 mensen in het verkeer. In de Europese Unie zijn dat er dagelijks 62. Met de Road Safety Days hoopte Roadpol toe te werken naar een dag met nul verkeersdoden, op dinsdag 21 september. Elf landen, waaronder België, zijn hierin geslaagd.

Deze ene dag is natuurlijk maar een momentopname. Zowel in België als in de rest van Europa werd al heel veel gerealiseerd om dit doel te bereiken: aanpassingen aan de weginfrastructuur, controles, preventiecampagnes, … Maar de weg is nog lang. Nog elke dag worden levens onttrokken door verkeersongevallen. We moeten onze inspanningen dus blijven opvoeren.

“De Roadpol Safety Days hebben ook dit jaar hun vruchten afgeworpen. De vele controles maar vooral de verscheidenheid ervan zorgen voor een brede sensibilisering. En dat blijft belangrijk om ons als weggebruikers bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die we dragen in het verkeer. Als minister blijf ik inzetten op die responsabilisering.”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “De verkeersveiligheidscijfers zijn zeer slecht in ons land. Snelheidscamera’s en trajectcontroles verhogen de pakkans en zijn dus een cruciale stap in de verbetering van de verkeersveiligheid. Vaste camera’s verminderen het totale aantal letselongevallen met 20%. Bovendien komt er een nationaal parket voor verkeersveiligheid dat de afhandeling van verkeersboetes zal centraliseren en de kans op bestraffing van snelheidsovertreders zal vergroten.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?