Restauratie van kerkhofmuur in Wambeek van start

In Wambeek is gestart met de restauratie van de eeuwenoude keermuur aan het kerkhof. Het maatwerkbedrijf 3Wplus voert de werken uit.

Op het kerkhof van Wambeek wordt allicht al zo’n 1000 jaar begraven. Het ontstaan van het kerkhof is niet exact te bepalen, maar hangt mogelijk samen met de bouw van de eerste kerk, gesitueerd in de 8ste of 9de eeuw. Aangezien Wambeek de moederkerk was voor Ternat (vanaf de 12de eeuw) en Lombeek (vanaf de 13de eeuw) werden ook de parochianen van die nederzettingen bij aanvang begraven te Wambeek. Het afgebakende hof rond de kerk was oorspronkelijk groter dan nu, stonden er opbrengstbomen (noten, fruit, hout), werd er hooi geoogst en was er een zone voorzien voor graven. De Ferrariskaart toont ten oosten en ten zuiden een stenen (keer)muur, ten noorden en westen hagen.

Einde 18de eeuw een deel van het kerkhof was ondertussen ingenomen door de pastorie (1752) en het ruime schip van de kerk (1774). Bovendien mocht sinds het decreet van Jozef II (1784) niet meer in kerken begraven worden. Dit beperkte de plaats om te begraven. In 1789-1790 werd Carolus Leemans betaald voor het leveren van 26400 careelsteen voor de muur van het kerkhof, waarbij het kerkhof wat groter werd, en rondom vervolledigd in baksteen.

De kerkhofmuur is beschermd  is opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed en is opgetrokken in baksteen. De bestaande voegspecie is over grote delen van het metselwerk verweerd en op veel plaatsen uitgevallen. Bij grote delen van de muur zijn de voegen heel diep uitgevallen. In een deel van de muur zitten ook beschadigde stenen. De dekstenen zijn overwegend in goede staat, maar hier en daar liggen er stukken los of zijn ze gebroken waardoor het regenwater in het metselwerk kan dringen wat de muur eronder aantast. Dit lossen we met deze werken op om verdere schade aan de muur te voorkomen en het esthetische uitzicht van de muur te verbeteren.

De werken zullen (afhankelijk van de weersomstandigheden) ongeveer een maand duren, kosten 44.000 euro en zijn gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

“In november keurde de gemeenteraad het beheersplan voor het beschermd dorpsgezicht van Wambeek goed. Met dit plan wordt duidelijk gemaakt welke richting men voor de komende 20 jaar uit wil met het dorpscentrum van Wambeek. Met de restauratie van de kerkhofmuur zetten we de eerste stap in de herwaardering van de kern van Wambeek,” ,aldus Geert De Feyter, schepen van erfgoed & begraafplaatsen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?