Renovatie woningen Windmoleken zorgt voor onrust

PVDA Halle in wijk Windmoleken voerde een solidariteitsactie met de bewoners. In de wijk staan momenteel heel wat woongelegenheden leeg wegens de geplande renovatie. De bewoners worden in afwachting elders gehuisvest. De werken gebeuren in fases en zullen jaren  in beslag nemen. De bewoners maken zich grote zorgen over deze gedwongen verhuis en de daarmee gepaard gaande onzekerheid.  PVDA Halle wil dat er meer aandacht gaat naar de bekommernissen van de bewoners en pleit voor meer begeleiding.

Lees verder onder onze video

 

 

 

Verbouwing: dringend en noodzakelijk

“De renovatie van de wijk, die indertijd op moerasgrond werd gebouwd, is nodig. Heel wat woningen hebben last van vocht en schimmel en zijn slecht geïsoleerd. De renovatie is echter een complexe operatie van lange duur, waardoor de bewoners niet altijd goed weten waar ze aan toe zijn. Waar zal ik naartoe verhuizen? Wanneer zal ik kunnen teugkeren? Sommige alleenstaanden zijn zelfs niet zeker  of ze ooit zullen terugkeren naar hun vertrouwde woonst. Wij pleiten voor een zeer persoonlijke begeleiding op mensenmaat. Iedereen bevindt zich ook in een verschillende  situatie. Zo vertelde iemand mij dat hij naar een kleinere woongelegenheid zal verhuizen zodat hij niet weet waar gebleven met een deel van de inboedel. De verhuis wordt voor een groot deel betaald door eigenaar Woonpunt Zennevallei, maar de bewoners moeten ook een nieuwe waarborg betalen, aldus Stef Lories van PVDA Halle.

De stad Halle is de grootste aandeelhouder van de eigenaar van de woningen, Woonpunt Zennevallei. Wij vragen dat de schepenen van de Stad Halle: Marijke Ceunen (Groen), Christophe Merckx (CD&V) en Peggy Massien (Vooruit),  in de Raad van Bestuur van WPZ hun invloed en mandaat gebruiken om de mensen beter te begeleiden. Dat zou kunnen door er een ambtenaar van de stad aan te laten meewerken.”

Nood aan een pro-actiever sociaal woonbeleid

Om de eisen kracht bij te zetten organiseerde de partij een mini-camping met een aantal ‘Solidari-tenten’. Met deze symbolische actie willen ze ook een gebrek aan sociale woningen aankaarten. ”We willen met deze actie ook de nood aan sociale en betaalbare woningen onder de aandacht brengen,’ gaat Stef Lories verder. “Volgens cijfers van armoede-organisatie Open Armen staan in Halle 1500 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. De noden zijn hoog, maar het aanbod te beperkt.  Het percentage sociale woningen in Halle bedraagt 6,4%. Halle scoort hiermee beter dan het Vlaams gemiddelde van 5% maar dat is nog altijd beduidend lager dan het streefdoel van Vlaanderen nl 9% tegen 2025. Dat betekent dat er in Halle op vrij korte termijn, dus tegen 2025, meer dan 250 sociale zouden moeten bijkomen. Wij roepen de stad op om ambitieuzer te zijn en niet enkel te rekenen op initiatieven van de huisvestingsmaatschappijen.”

Er moeten dus meer sociale woongelegenheden gecreëerd worden. Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar waar een wil is, is een weg. Wij stellen voor om voor om elk groot bouwproject een aandeel van 25 procent sociale en betaalbare woningen op te leggen. “

Reactie Woonpunt Zennevallei (WPZ) op de PVDA-actie in Windmoleken

We danken PVDA Halle voor haar aandacht voor onze sociale huurders en het belang dat ze hecht aan sociaal wonen. Het steunt ons dat PVDA Halle persoonlijke begeleiding even belangrijk vindt als Woonpunt Zennevallei zelf.

Windmoleken dateert van de jaren 80 en is aan renovatie toe. Iets dat de huurders en WPZ absoluut kunnen beamen. Er is bewust voor gekozen om de renovatie in verschillende fases aan te pakken. Er zijn in totaal 5 fases en dus ook 5 groepen van woningen. Wij zijn al in 2021 begonnen met de verhuis van de bewoners van fase 1 zodat we in 2023 kunnen beginnen met de renovaties. Het verhuizen neemt tijd in beslag en dit om 2 redenen: (1) Wij zoeken samen met de huurder naar een gepaste woning (2) Er komen niet zomaar sociale woningen vrij. Woonpunt Zennevallei moet wachten dat een huurder zijn/haar woning verlaat vooraleer een huurder van Windmoleken daarnaar kan verhuizen. Momenteel is er voor 31 van de 41 gezinnen uit fase 1 een oplossing gevonden. Voor 10 gezinnen zoeken we nog een nieuwe thuis in de komende maanden.

De verhuisbewegingen zijn voor ons ook een kans om de grootte van een woning af te stemmen op de grootte van een gezin. Kandidaat-huurders met kinderen hebben het al moeilijk genoeg om een gepaste woning te vinden. Om die reden behoudt WPZ de woningen met 3 of meer slaapkamers voor aan gezinnen met 2 of meer kinderen. Daardoor komen kleinere gezinnen of alleenstaanden daarvoor niet in aanmerking. Zij krijgen van Woonpunt Zennevallei een kleinere sociale huurwoning aangeboden buiten Windmoleken.

Die grote woningen voorbehouden voor gezinnen met kinderen is ook nodig, want nu wonen te weinig gezinnen met kinderen in die grote woningen. Deze grote eengezinswoningen vertegenwoordigden 35% van de verhuurde sociale woningen op 31/12/2021. Toch bedraagt het aantal gezinnen met 2 of meer kinderen slechts 26% van het aantal huurders. Er zijn dus alleenstaanden of kleine gezinnen die een grote sociale woning innemen terwijl die beter kan dienen voor gezinnen met kinderen.

Een verhuis werpt heel wat vragen op en daarvan zijn we ons bij Woonpunt Zennevallei heel bewust. Om deze informatienood te beantwoorden tijdens de coronapandemie werden 2 informatieve filmpjes geplaatst op de website waarbij alles- van startdatum van de werken tot aanpak van de verhuis - wordt uitgelegd. Het WPZ-team heeft ook elke huurder die in de eerste fases moet verhuizen thuis opgezocht om ze in te lichten maar ook vooral te helpen bij alle vragen. Elke huurder die moet verhuizen wordt persoonlijk begeleid door Woonpunt Zennevallei maar soms ook door haar welzijnspartners en OCMW. 

Woonpunt Zennevallei draagt bovendien al jaren bij aan de buurtwerking in Windmoleken. De buurtwerkers hebben een nauwe band met onze huurders en kunnen zo de mogelijke afstand tussen huurder en verhuurder verkleinen. Ook via hen kunnen de huurders hun vragen stellen. Donderdagmiddag was er nog een overleg met de buurtwerkers waarbij Woonpunt Zennevallei alle gestelde vragen beantwoord heeft.

Voor de volledigheid geven wij mee dat de huurders naast het betalen van een nieuwe waarborg, hun oude waarborg terugkrijgen.

Renovatie van bestaand patrimonium is momenteel een prioriteit die financieel zwaar doorweegt. Toch kijkt Woonpunt Zennevallei ook naar de toekomst en heeft het een aantal bouwprojecten op de planning staan. Dit jaar werd nog een appartementsblok ingehuldigd van 15 appartementen in hartje Halle. Zo versterken we het aanbod in het centrum waar voorzieningen op wandelafstand zijn, wat ideaal is voor huurders die al wat ouder zijn of mensen die zich willen verplaatsen met het openbaar vervoer. In de toekomst wil WPZ nog extra woningen voorzien via haar projecten Windmolenveld (+102), Beneluxlaan (+5) en Schoolgatweg (+26).

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?