Religies en levensbeschouwingen ondertekenen dialoog-charter

De katholieke Kerk, de Pastorale zone Halle, het Huis van de Mens, de Cambodjaanse tempel Wat Amrit, de Moskee Arrahma, het Zen boeddhistisch Centrum, de Evangelische Kerk Halle, Platform levensbeschouwing Halle ondertekenden een ‘dialoog-charter’.

Ze verbinden zich hiermee om in de toekomst te gaan samenwerken rond maatschappelijke thema’s op basis van gemeenschappelijke waarden zoals vrede, solidariteit, tolerantie, respect, openheid en verbondenheid. Ook burgemeester Marc Snoeck ondertekende dit charter namens het hele schepencollege.

In het kader van de Mondiale trefdag, van Mondiaal Halle tijdens November Wereldmaand werd er op initiatief van de integratieraad en AIF+  een ontmoeting en een dialoog tussen de verschillende interlevensbeschouwelijke verenigingen en instanties georganiseerd.

Deze ontmoeting, deze dialoog, dit charter in Halle is een mooie vertaling waarop SDG   16: Vrede en SDG 17: Partnerschap op lokaal niveau nagestreefd kunnen worden. (SDG’s zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de VN, Stad Halle heeft zich geëngageerd om zich mee in te zetten voor deze doelstellingen.)

Miguel Estrada (Voorzitter Integratieraad) : "De dialoog, verstandhouding en wederzijds respect en begrip tussen de verschillende levensbeschouwelijke organisaties is van groot belang als lokaal project. We moeten leren om het oneens te zijn en toch samen te leven. In het rijkgeschakeerde Halle van vandaag leveren de verschillende kerken, godsdiensten en levensbeschouwelijke organisaties een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Halle is heel divers en daarom is het essentieel dat we een dialoog voeren en een gemeenschap scheppen waarin iedereen zich thuis voelt. Samenleven betekent met verschillen kunnen omgaan, zelfs als we het grondig met elkaar oneens zijn. De levensbeschouwelijke organisaties die we wensen samen te brengen via een gemeenschappelijk lokaal charter, staan dicht bij de burger en kunnen zeker een positieve bijdrage leveren aan een pluriforme samenleving."

Ingezonden foto's


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?