Raamexpo : Blik op Groot-Bijgaarden van weleer

GROOT-BIJGAARDEN - Nog gedurende de hele maand september loopt er in Groot-Bijgaarden een openluchttententoonstelling : ‘Brusselstraat vroeger en nu’. Deze expo langs vitrines en vensters van huizen en handelaars in de Brusselstraat geeft een unieke blik op het Groot-Bijgaarden van weleer.

De Brusselstraat vormt van oudsher een belangrijke verbindingsbaan die het centrum van Groot-Bijgaarden doorkruist van oost naar west. Het centrum ligt ongeveer halverwege de baan. In het verleden werd deze straat gekenmerkt door een vrij open bebouwing met voornamelijk een agrarische functie. Doorheen de 20ste eeuw startte de verstedelijking van de gemeente Groot-Bijgaarden en raakte deze as dichter en dichter bebouwd. Vandaag resulteert dit in een heterogene bebouwing met woningen uit de tweede helft van de 19de eeuw tot hedendaagse woningen. Naar het centrum toe kent zij een zeer dichte bebouwing met naast woonfunctie ook winkel- en horecafunctie. De expo brengt deze transformatie in beeld en toont hoe verschillende landschapselementen langzaam uit het straatbeeld verdwenen.

De expo ‘Brusselstraat vroeger en nu’ is nog tot 30 september te bezichtigen en werd georganiseerd in het kader van Open Monumentendag, afgelopen zondag.

(Foto : Archief Dilbeek)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?