Raadslid schenkt bib opnieuw films die begrip aanscherpen

Ook vorig jaar schonk raadslid Wim Durang van Lennik Kwadraat een pakket van 20 dvd’s aan de plaatselijke bibliotheek, met een bewuste boodschap. Niet zomaar ontspanningsfilms, maar kwaliteitsfilms met een meerwaarde. Het OCMW-raadslid en -Vast-Bureaulid en gewezen gemeenteraadslid in Lennik wou echt “iets teruggeven” aan de gemeenschap vanuit de ‘zitpenningen’ die hij ontvangt voor zijn mandaat.

“Nu zet ik mijn gebaar van precies een jaar geleden graag consequent verder”. Wim overhandigt aan de bibliotheek opnieuw een film-pakket (28 dvd’s). ter waarde van 250 euro dat hij bewust samenstelde

 Onafhankelijke open blik

 "Als onafhankelijke in de politiek heb ik geen nationale partijlidkaart, en dus kom ik ook geen partijpolitieke boeken propageren. Wel kies ik bewust voor breeddenkende verhalen, verfilmd, die ons doen inleven in diversiteitsthema's en die begrip, bewustzijn en tolerantie aanmoedigen, en empathie aanscherpen.”

 “In tijden van verzuring, verharding, zwart/wit-denken en negatieve berichten wil ik een positief accent leggen voor meer inlevingsvermogen en solidariteit. We veroordelen te snel, terwijl er toch zoveel kansen zijn om beter geïnformeerd te zijn en bij te leren over achtergronden. Er zijn dan ook een aantal historische film-verhalen bij; we moeten blijven weten van waar we komen, en hoe waardevol onze rechten zijn waarvoor gestreden is.“

 De films staan meestal in het teken van thema's als discriminatie, mensen die “anders” zijn (door seksuele geaardheid, huidskleur of afkomst, beperking, sociaal(-economisch) milieu en kansarmoede, door psychologische problemen, enz), en ook leefmilieu, migratie, vrijheid, geluk, eenzaamheid, …

“Ik vind dit gebaar logisch passen in mijn opkomen voor respect voor mensen en een kritische maar open kijk op de wereld.”

 Die open blik blijkt ook uit het feit dat het gaat om een gevarieerde waaier van films in het Engels, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Deens, Tsjechisch, Hebreeuws/Arabisch.

 Waarom films?

“ Dat is een passie van mij, film is een toegankelijk medium, een venster op de wereld, en het is een aanvulling op de professionele kennis van de bib over boeken.

Mogelijk breid ik in de toekomst ook uit naar kwaliteitsstrips, graphic novel, poëzie en historische boeken bvb. met een Pajotse link”.

 Alle dvd's zijn nieuw in de bib-collectie, sommige zijn niet meer in het normale circuit te verkrijgen. "Ik had nog meer interessante films op mijn lijstje staan, maar de bibliotheek bleek die al in haar collectie te hebben: positief".

 Bescheidenheid

 “Ik denk dat dit een meerwaarde kan zijn die past vanuit een onafhankelijk raadslid.  Dit is een persoonlijk statement, ik mag mijn zelfverdiend presentiegeld besteden zoals ik het nuttig zie”. (Een ‘zitpenning’ per officiële vergadering bedraagt momenteel 131 euro netto in Lennik). “Naast het steunen van goede doelen plaatselijk, regionaal, nationaal en in de wereld met geldelijke donaties, mag het ook concreet.

Politiek engagement moet immers ten dienste staan van de gemeenschap. Na vele jaren onbetaald vrijwilligerswerk en vergeleken bij de onbaatzuchtige inzet van zovele andere burgers, past bescheidenheid voor politici. Natuurlijk is het terecht dat verkozen vertegenwoordigers een vergoeding krijgen voor het werk dat ze leveren. Democratie is belangrijk genoeg om in te investeren. En wie zijn politieke taak echt verantwoordelijk ter harte neemt, heeft er best wel werk aan. Over de kwaliteit dient de kiezer te oordelen”.

 Compensatie tegenover besparingen bib

 “Zo kan ik ook een klein steentje bijdragen tegenover de besparingen die worden opgelegd door het bestuur. De werking van onze bibliotheek en het cultuurbeleid staan onder druk, personeel werd te laat vervangen waardoor projecten achterstand opliepen en de bib zelfs af en toe moest sluiten, de lift aan de bibliotheek is al jaren beloofd maar blijft afwezig. Het aanbod kan ook nog beter gepromoot worden.

Gelukkig blijft de bibliotheek levendig met activiteiten, gemotiveerd personeel en vrijwilligers, alsook samenwerking met scholen en o.a. het wooncentrum Den Bleek.

We mogen in Lennik fier zijn op onze bib, ook met zijn prachtige en unieke grote boekenmuur in graffitischildering, een idee vanuit de beheerscommissie.

Dit jaar vieren we trouwens de 30ste verjaardag van de Lennikse bibliotheek. De bib blijft een schatkamer en centraal punt van cultuur, verbeelding en informatie, die alle steun verdient”.

2017 : Lennikse politicus zet zitpenningen om in schenking aan bib


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?