Raadslid Geuens zetelt voortaan als onafhankelijke

Rudi Geuens verlaat de fractie Open voor de Mens en zetelt voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid. Hij deelde zijn besluit mee aan de fractieleider Henk Verhofstadt en Werner Godfroid die in het begin van de legislatuur zijn plaats als raadslid afstond ten voordele van Rudi Geuens.

"Rudi Geuens en de overige fractieleden hadden reeds geruime tijd een verschillende mening over de manier van oppositie voeren", laat Godfroid in een persbericht weten. "Hij hamerde er onder andere op dat de registratie van de communicatie tussen de burger en het gemeentebestuur transparanter moest zijn. Het college van burgemeester en schepenen werd door de gouverneur trouwens reeds meerdere keren op de vingers getikt voor het niet toepassen van formele regels. Rudi wil ongeremd verder kunnen gaan met een detaillistisch en formeel toezicht op de toepassing van het gemeentedecreet en legt hier ook zijn focus op."

"Ook de fractie Open voor de Mens wil natuurlijk dat het gemeentedecreet wordt nageleefd maar blijft inzetten op inhoudelijke oppositie en wil door voorstellen en adviezen het belang van de Beverse burger prioritair voor ogen houden", klinkt het verder. "Open voor de Mens ziet geen nut in het indienen van klachten die geen beterschap brengen voor de mensen. Samen blijven we evenwel het beleid van de meerderheid kritisch onder de loep nemen en waar mogelijk bijsturen. Rudi Geuens benadrukt ook dat hij de beleidsvisie van Open voor de Mens blijft ondersteunen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?