PVDA geeft nieuwe Halse gemeentebestuur een bokaal gezonde lucht

Bij de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 gaf de Partij van de Arbeid (PVDA) de nieuw verkozenen een cadeautje: een bokaal gezonde lucht. In de bokaal vonden de raadsleden  drie voorstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren:

1) meetpunten voor fijn stof installeren want nu is er geen enkel officieel meetpunt in Halle,

2) een sluitend fietsnetwerk uitrollen,

3) zorgen voor modern en efficiënt openbaar vervoer.

In het bestuursakkoord belooft de Halse coalitie: “We onderzoeken op welke manieren we op korte en lange termijn de luchtkwaliteit kunnen verhogen.” Voor Kevin Kestemont van de PVDA afdeling Halle, mag de ambitie wat hoger reiken: “Als het nieuwe stadsbestuur wil, kan het heel Halle gezondere lucht laten ademen. Voor de PVDA is het hoog tijd dat de luchtvervuiling wordt teruggedrongen met ernstige maatregelen. Of moet Halle vrezen dat de belofte in het bestuursakkoord slechts gebakken lucht is?”

Meten is weten

De PVDA wacht niet op het onderzoek van de stad. Leden van de PVDA meten zelf al de luchtkwaliteit. Daarvoor zijn er kleine meters te verkrijgen die je zelf thuis kan installeren. Zo kom je te weten hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in je straat, school of werkplek. Wie meer info wenst en een meter wil installeren om de luchtkwaliteit te meten kan contact opnemen met de PVDA afdeling Halle.

Info: pvdaptbhalle@gmail.com

https://www.facebook.com/pvdaptbregiohalle


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?