Provincieraad stemt motie tot oprichting rechtbank voor Halle-Vilvoorde

De provincieraad heeft een motie voor de oprichting van een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde goedgekeurd en steunt daarmee de oproep van 33 burgemeesters. Provincieraadslid voor het Vlaams Belang Jan Laeremans had de motie ingediend maar zijn tekst werd geamendeerd door de meerderheidspartijen. UF stemde tegen, alle Vlaamse partijen voor.

Sinds 2014 is België ingedeeld in 12 gerechtelijke arrondissementen. Er kwam wel een parket voor Halle-Vilvoorde maar geen eigen rechtbank. Rechtzoekenden uit Halle-Vilvoorde zijn nog steeds aangewezen op de Brusselse rechtbank.

De Brusselse rechtbank kampt met achterstand. Franstalige verdachten, vervolgd in Halle-Vilvoorde  kozen al langer de Franse taalrol maar blijkbaar hebben ook Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde de weg gevonden naar de Franstalige kamers, geïnspireerd op een grotere kans op procedurele vertragingen, mildere bestraffingen of een hogere kans op seponering.

Sterker parket

De provincieraad wil dat Halle-Vilvoorde over een eigen rechtbank beschikt om de legitimiteit van de gerechtelijke instanties te vrijwaren en de werking van justitie te verbeteren. Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen leveren die nauwer aansluit bij de waarden en normen in de regio. Daarom vraagt de provincieraad een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen.

De aanpak van het parket Halle-Vilvoorde heelt tot betere resultaten geleid in strafzaken. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van 8 naar 20%. Ook in verkeerszaken is er een stijging van 65 naar 85%. Het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers uit Halle-Vilvoorde is op enkele jaren tijd gestegen van 1.500 tot 2.363.

 Vorig jaar nog te simplistisch

“We hebben dat amendement mee goedgekeurd, omdat het uiteindelijk nog een stukje objectiever was en ruimer, aangezien er ook gepleit wordt om het nu al bestaande parket meer middelen te geven”, zegt raadslid Laeremans.

 “Ik heb daarbij wel de bedenking gemaakt dat er sprake was van “voortschrijdend inzicht" bij de meerderheid. Vorig jaar nog had ik in september al een gelijkaardige motie ingediend, maar toen werd die door CD&V weggeveegd. We waren “simplistisch”, er waren nog wel "andere meningen dan die van procureur Freyne" en er was in Brussel "wel degelijk een adequaat vervolgingsbeleid”. Een bocht van 180 graden dus, maar we kunnen ons daarover alleen maar verheugen. Nu nog hopen dat we gehoor vinden op het federale en Vlaamse niveau”, aldus Laeremans.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?