Provincie wil werking Lenniks wachtbekken verbeteren

LENNIK – Tijdens een bezoek aan de gemeente Lennik heeft provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) aanpassingen beloofd die het mogelijk moeten maken dat een deel van het water van de Molenbeek bij zware onweders kan gebufferd worden. Dat zou wateroverlast voor bewoners van de Gustave Vandersteenstraat helpen voorkomen. De bewoners nemen zelf ook maatregelen.

Het wachtbekken aan de Lennikse sporthal is eigenlijk door het Agentschap Wegen en Verkeer ontworpen om water te bufferen dat uit de rioleringen van de gewestweg N282 komt.  Tijdens de overstromingen van november vorig jaar bleek snel dat het niet mogelijk was om het water van de Molenbeek naar het grote bekken te versluizen. De brandweer moest vorige week met twee pompen water uit de beek oppompen om een woning in de Gustave Vandersteenstraat grotendeels te vrijwaren. De provincie Vlaams-Brabant stond in het verleden weigerachtig tegen over een sluis om het beekwater af te leiden.

Toen de woning in de Gustave Vandersteenstraat weer door het wassende water bedreigd werd, nam burgemeester Irina De Knop (LVB) contact op met de provincie om samen naar een oplossing te zoeken. Gisteren bracht gedeputeerde Monique Swinnen en de dienst waterwegen een bezoek aan het wachtbekken.  Na een overleg met het gemeentebestuur en de brandweer werd besloten om de eerste stappen te zetten voor het plaatsen van een sluis in de beek.  “Als we het water meer ruimte

kunnen geven kunnen we de problemen stroomafwaarts oplossen. We gaan dit jaar nog berekenen hoeveel water er kan gestockeerd worden. Volgend jaar gaan we met de andere partners zoals AWV en gemeente rond de tafel zitten want we moeten vermijden dat er andere gebieden zouden onderlopen. In 2013 zou er een sluis kunnen geplaatst worden om het beekwater naar het wachtbekken te sturen”, zegt Monique Swinnen.

Burgemeester Irina De Knop is tevreden dat er schot in de zaak komt. “De provincie heeft ingezien dat het bekken meer van nut kan zijn voor de Molenbeek. De gemeente Lennik gaat het dossier opstarten en met de provincie voorbereiden”.

De delegatie bezocht na de bijeenkomst  de geteisterde woning in de Gustave Vandersteenstraat. Op 11 november stond het hele huis onder water en vorige week bleef de schade beperkt tot water in de kelder door de inspanningen van de brandweer. Bewoners Marleen Leyssens en Dirk Hosteyn zijn opgetogen met het nieuws dat ze te horen kregen. “We zien dat iedereen nu in de weer is voor ons. We zijn echt gelukkig met het optreden van de brandweer en zien nu dat de burgemeester ook haar schouders zet onder het dossier”, zegt Marleen. De bewoners gaan zelf ook maatregelen nemen om het water uit hun huis te houden. “We gaan op ons terras een dam bouwen en ook de voordeur dicht metselen”, zegt Marleen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?