Provincie weigert windmeetmast in Bogaarden

PEPINGEN - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigert de bouw van een windmeetmast in Pepingen. Zo'n windmeetmast schaadt het landschap. 

De provincie Vlaams-Brabant bevestigt de weigering van de gemeente door het beroep van Enervest te verwerpen. De NV Enervest wilde een windmeetmast in het Hof-ten-Bos in Bogaarden bouwen. De windmeetmast moest de wind meten met het oog op de inplanting van windturbines.

"We weigeren de bouwvergunning omdat de 80 meter hoge windmeetmastmast op de geplande lokatie niet inpasbaar is in het weidse golvende heuvellandschap. Er was ook een ongunstig advies van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. De mast zou vanuit drie richtingen tot op een 50-tal meter worden verankerd waardoor de exploitatie op een landbouwperceel in herbevestigd agrarisch gebied wordt gehypothekeerd. De mast overstijgt de draagkracht van de ruimte en zou de schoonheid van het landschap schaden.", zegt Jean-Pol Olbrechts, bevoegd voor bouwberoepen in het arrondissement Halle-Vilvoorde.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?