Provincie weigert milieuvergunning voor bouw windturbines

PEPINGENDe plannen voor de bouw van twee windturbines worden voorlopig naar de prullenmand verwezen. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaf geen milieuvergunning voor de windturbines. Comité Kestergat, dat zich destijds hevig verzette tegen de plannen, is opgelucht. “We zijn blij met deze goed gemotiveerde beslissing”, zegt Frederik Van Remoortel.

 

Fruitkweker Bruneel-Cox BVBA en een promotor hadden bij de provincie een aanvraag ingediend voor een milieu- en een stedenbouwkundige vergunning. Het bedrijf wil twee windturbines langs de Ninoofsesteenweg (N8) inplanten om groene stroom om te wekken. De plannen om de twee 150 meter hoge windturbines in Pepingen neer te poten, stuitten meteen op heel wat verzet bij buurtbewoners.

“De ministeriële omzendbrief uit 2006 vermeldde duidelijk dat windturbines enkel konden worden ingeplant in open ruimte als die aansluiten bij bestaande lijninfrastructuur zoals een autosnelweg of een spoorlijn”, legt Frederik Van Remoortel uit, die deel uitmaakt van Comité Kestergat. “Volgens de aanvrager behoort de N8 in Pepingen ook tot een dergelijke lijninfrastructuur, maar dat argument wordt nu duidelijk tegengesproken door de provincie.”

 

Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu, verklaart waarom de aanvraag geweigerd werd. “Naast de zwaarwegende bezwaren in verband met ruimtelijke inplanting en beschermd erfgoed, hielden we bij onze beslissing rekening met de ongunstige adviezen van de Vlaamse Windwerkgroep, het Vlaamse Agentschap Ruimte en Erfgoed en van het college van burgemeester en schepenen van Pepingen. Bovendien voldeed de aanvraag niet aan de criteria van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. Bijgevolg hebben we de milieuvergunning geweigerd.”

 

Fruitkweker Bruneel-Cox heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing van de provincie, maar Van Remoortel maakt zich sterk dat de kans klein is dat de beslissing nog wordt herroepen. “De provincie heeft haar beslissing goed gemotiveerd. Verschillende instanties hebben een negatief advies gegeven. Ook ons gemeentebestuur deed dat want ze merkte snel dat er bij de bevolking van Pepingen geen draagvlak bestond voor de windturbines. Ik hoop dat de Bruneel-Cox inziet dat een dergelijk project in Pepingen geen kans maakt. Omdat deze beslissing van de provincie zo goed en uitgebreid gemotiveerd is, kunnen we ze ook gebruiken tegen de andere voorgestelde inplantingen van windturbines in het Pajottenland.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?