Provincie vormt drie klimaatsubsidiereglementen om tot eentje

De provincieraad van Vlaams-Brabant van 29 september keurde het subsidiereglement voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden goed. Verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking kunnen hierop een beroep doen op voorwaarde dat hun projecten klimaatvriendelijke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nastreven.

“Met dit nieuwe reglement verleggen we het accent van onze Noord-Zuidwerking van de bevordering van internationale samenwerking naar de ondersteuning van klimaatinspanningen in het Zuiden”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en Noord-Zuid. “Zo leveren we een concrete klimaatbijdrage aan deze unieke mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking”.

Het nieuwe subsidiereglement is gericht op verenigingen zonder winstoogmerk die geregistreerd staan bij het 4de Pijlersteunpunt en erkende Belgische ngo’s met een aantoonbaar maatschappelijk draagvlak in Vlaams-Brabant. Concreet gaat het om een subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden die een bijdrage leveren aan het behalen van één of meerdere klimaatgerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Er kan jaarlijks een subsidie tot 30.000 euro aangevraagd worden.

Het nieuwe reglement komt in de plaats van drie andere reglementen: voor subsidies aan Noord-Zuidprojecten, voor promotie van uitwisseling tussen Noord en Zuid en voor ‘Wereldwijs’.

"Door van 3 naar 1 reglement te gaan, scheppen we duidelijkheid voor de aanvragers, die niet meer moeten twijfelen voor welk reglement hun project in aanmerking komt", zegt gedeputeerde Bart Nevens. "Bovendien is het een vereenvoudiging van de administratie".

De provincie Vlaams-Brabant organiseert op 20 oktober in het Provinciehuis in Leuven het live-event ‘Maak jouw project klimaatslim’. Hier kunnen de organisaties zich informeren over het nieuwe reglement. Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/activiteiten/netwerkavonden-noord-zuid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?