Provincie voegt nieuwe routes toe aan functioneel fietsnetwerk

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde wijzigingen goed aan het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Om het netwerk aan te passen aan nieuwe plannen en evoluties, voegde de provincie nieuwe routes toe aan dit netwerk en werden andere routes gewijzigd, verplaatst of geschrapt. De wijzigingen zorgen ervoor dat er 2,68 km aan fietspaden bijkomen op dit netwerk. Het gaat onder andere om aanpassingen in Asse en Halle.

De provincie Vlaams-Brabant werkt aan een bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF) dat de belangrijkste gemeentelijke kernen en attractiepolen voor werken, onderwijs en winkelen met elkaar verbindt. Momenteel telt het ruim 2.400 kilometer fietsroutes en fietssnelwegen in Vlaams-Brabant. Gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor de aanleg van fietsinfrastructuur op dit netwerk.

Subsidies

"Door de aanpassingen krijgen projecten nieuwe kansen om succesvol gerealiseerd  te worden. Want de opname in het netwerk betekent immers dat routes gesubsidieerd kunnen worden. Maar ook dat ze moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, gericht op fietsvriendelijkheid en fietscomfort,"zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Wijzigingen

- Asse: de wenslijn van de fietssnelweg F0 wordt aangepast. De Schapenbaan wordt opgenomen in het netwerk ter vervanging van de Jan Longinstraat. De Schapenbaan biedt meer mogelijkheden om goede infrastructuur te voorzien.

- Halle: de fietssnelweg tussen de bedrijvenzone, met o.a. Colruyt en het station van Halle, wordt deels vervangen door een functionele fietsroute.

- Hoeilaart: de fietssnelweg Groenendaal-Brussel wordt verlengd tot voorbij het station.

- Leuven: de Martelarenlaan wordt  opgenomen als onderdeel van de F24, de fietssnelweg Leuven-Tienen. Dit zorgt  voor een verbinding tussen de F24 en de F25, de fietssnelweg Aarschot-Leuven.

- Steenokkerzeel :  de F214, de luchthavenroute, wordt verlengd naar de cargozone.

- Vilvoorde: De Vlierkensstraat werd opgenomen in het netwerk, ter vervanging van de parallelle route langs de Teniersstraat. De Vlierkensstraat biedt meer mogelijkheden om goede infrastructuur te voorzien.
Het Zennepad wordt geschrapt als fietssnelweg, maar behouden als recreatieve route.
De Vuurkruisenlaan wordt opgenomen in het fietssnelwegennetwerk als verbinding tussen de fietssnelweg F214, de luchthavenroute met de F1, Antwerpen-Brussel en de F23, de Kanaalroute Noord.

- Wemmel. De Limburg Stirumlaan wordt toegevoegd als een bovenlokale functionele fietsroute.

Fietsfonds

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover. Voor prioritaire fietssnelwegen bedraagt de subsidie van de provincie Vlaams-Brabant 60%.

Bekijk het aangepaste fietsnetwerk via http://geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?