Provincie voegt nieuwe routes toe aan functioneel fietsnetwerk

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde wijzigingen goed aan het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Om het netwerk aan te passen aan nieuwe plannen en evoluties, voegde de provincie nieuwe routes toe aan dit netwerk en werden andere routes gewijzigd, verplaatst of geschrapt.

De provincie Vlaams-Brabant werkt aan een bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF) dat de belangrijkste gemeentelijke kernen en attractiepolen voor werken, onderwijs en winkelen met elkaar verbindt. Momenteel telt het ruim 2.400 kilometer fietsroutes en fietssnelwegen in Vlaams-Brabant. Gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor de aanleg van fietsinfrastructuur op dit netwerk.

"Door de aanpassingen krijgen projecten nieuwe kansen om succesvol gerealiseerd te worden. Want de opname in het netwerk betekent immers dat routes gesubsidieerd kunnen worden. Maar ook dat ze moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, gericht op fietsvriendelijkheid en fietscomfort," zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit .

Een overzicht van de wijzigingen :

- Fietsroute Opwijk – Merchtem – Asse: deze fietsroute langsheen de spoorlijn werd opgenomen in het netwerk als een fietssnelweg. De fietssnelweg krijgt de code F 221.
Deze fietssnelweg vormt een belangrijke verbinding tussen Dendermonde en Asse. In Asse sluit de F221 aan op de fietssnelweg F212 die tot Brussel loopt.

- In Diest werden enkele wijzigingen aangebracht aan het traject van de fietssnelweg F26 Aarschot-Diest en aan de stukjes fietsroute die op de fietssnelweg aansluiten. Onder andere het verlengde van de Kluisbergstraat werd toegevoegd aan het netwerk.

- In St. Genesius-Rode – Beersel werd het netwerk verplaatst van de Rodestraat naar de Vanderveldenlaan.

Bekijk het aangepaste fietsnetwerk via http://geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?