Provincie vernietigt bouwvergunning terras ‘Wijnbar August’

De bestendigde deputatie heeft bouwvergunning van het terras van Wijnbar August vlakbij de Markt van Lennik vernietigd. Dat kan de afbraak van het terras als gevolg hebben. Het terras is tegen de gewestweg N282 geplaatst.

Even het Lennikse terrassenverhaal resumeren. De gemeente kondigde dit voorjaar aan dat de horeca voortaan gratis terrassen mag plaatsen in het centrum van de gemeente. Wie volgens het gemeentelijk terrassenreglement antracietgrijze bloembakken en parasols plaatst kan zelfs subsidies krijgen van de gemeente. Maar omdat de meeste terrassen langs de gewestweg liggen moeten die uitbaters wel een belasting betalen voor de inname van openbaar domein.

Het gemeentelijk terrassenreglement handelt echter alleen over zomerterrassen, die maar een beperkte periode van het jaar mogen blijven staan. Voor die terrassen is er geen bouwvergunning vereist. Wie een permanent terras wil opstellen is wel vergunningplichtig.

Bouwvergunning met voorwaarden.

August is de jongste telg van Huis Vossen, een gerenommeerd wijnhuis. Uitbater Kris Couvent besloot zijn wijnhuis uit te breiden met een wijnrestaurant. Daarvoor plaatste hij een terras met verwarming langs de gewestweg. De gemeente verleende hem een bouwvergunning met voorwaarden. De wijnbar was meteen een schot in de roos.

Maar een buur ging in beroep en kreeg gelijk van de deputatie die de bouwvergunning vernietigde.nomvolgende redenen. “De deputatie weigert de vergunning omdat het winterterras maximaal afgesloten wordt van de omgeving, waardoor de ingenomen ruimte volledig aan het openbaar domein onttrokken wordt.  Dat komt de beleving van het openbaar domein niet ten goede. Er is ook te weinig ruimte tussen de gevel en de rijweg voor een voldoende breed terras. Op het voetpad loopt men door een smalle doorgang en het terras staat nagenoeg op de rijweg. Door het afgeslote karakter en de inplanting van het terras tot op de rijweg in een binnenbocht, hebben de bewoners van de links aanpalende woning geen zicht op het aanrijdend verkeer dat komt van uit Brussel.”

“Het is niet de bedoeling geen terrassen meer te gaan vergunnen maar het kan ook niet dat openbaar domein permanent wordt ingenomen. Daarin is onder meer de smalle doorgang voor voetgangers een probleem”, aldus een medewerker van het cabinet van de bevoegde deputé.

Hetze

Kris Couvent reageert van uit Bordeaux. “Dit is het gevolg van een hetze met een buur die steeds klachten indient. Dat deed hij vroeger ook al met het Huis Vossen.  Sommigen zeggen dat mijn terras er onveilig staat langs de gewestweg. Ik begrijp de reactie van de deputatie niet want toen we het terras plaatsten is ook het Agentschap Wegen en Verkeer komen kijken. Ons restaurant biedt een meerwaarde voor Lennik. Het is spijtig dat enkelingen het ons niet gunnen.”

Toen het terras er nog maar net stond werd het aangereden door een wagen. Daarom werd er een wijnton met een rood-witte signalisatieplaat geplaats tegen één van de hoeken. Schepen van middenstand Yves De Muylder stelde op de gemeenteraad van juni nog dat er geen enkele probleem was met het terras.

Door de vernietiging van de bouwvergunning voor het terras kan de uitbater verplicht worden de constructie af te breken. Hij kan in beroep gaan bij de Raad voor vergunningsbetwistingen of een nieuwe bouwaanvraag indienen.

Bestemming

Ondertussen kwam er ook een opmerking van de gouverneur over de bestemming van het gebouw. De gouverneur wijst er op dat het wijnhuis een andere bestemming heeft gekregen door er een restaurant in te richten. “Dit is een louter administratieve kwestie. Daarvoor hebben we een bestemmingswijziging ingediend”, aldus Kris Couvent.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?