Provincie vernietigt bouwvergunning Arkenvest

De provincie Vlaams-Brabant heeft een vergunning voor de bouw van dertien appartementen aan Arkenvest vernietigd. De vergunning werd in juni verleend door het stadsbestuur maar de provincie heeft toch beslist om de aanvraag niet te laten doorgaan. Oppositiepartij N-VA liet reeds weten tevreden te zijn met deze beslissing.

“Burgemeester Pieters en zijn college zijn steeds zeer toegeeflijk naar de eisen van bouwpromotoren. Gelukkig heeft de provincie ingegrepen”, reageren N-VA-raadsleden Lindemans, Pletincx en Swalens in een mededeling. “Het meest in het oog springend is de bouwhoogte die niet voldoet aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat een stadsbestuur vergunningen aflevert die niet in overeenstemming zijn met dit plan is onaanvaardbaar. Hoe kan een stadbestuur niet opmerken dat er een bouwlaag te veel is? Er moet een einde komen aan de gewoonte dat een projectontwikkelaar zijn winst mag maximaliseren ten koste van de goede woonkwaliteit.”

“Daarenboven getuigt het project volgens de provincie niet altijd van goede woonkwaliteit. De provincie ziet te kleine appartementen met soms te weinig of geen buitenruimte of een te grote afstand tussen de keuken en het dichtstbijzijnde raam”, klinkt het in de mededeling.

Verder vinden de N-VA-leden dat het gebouw niet zou voldoen aan de toegankelijkheid voor ouderen en minder mobiele mensen: “De provincie merkt ook op dat het geplande gebouw niet voldoet aan de wetgeving rond toegankelijkheid voor ouderen en minder mobiele mensen. Zo zijn de drempels aan de deuren te hoog en op sommige plaatsen zijn de gangen te smal. Ook zijn de deuren van het winkelcomplex onvoldoende breed. Verder ziet de provincie problemen met de afwatering en zijn er te weinig fietsenstallingen.”

Reactie stadsbestuur

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening, Marc Snoeck, is de vernietiging voornamelijk te wijten aan een interpretatieverschil: “De interpretatie van onze stedenbouwkundige ambtenaar verschilt van de interpretatie van de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie. Wij waren er ons bewust van dat er een vijfde bouwlaag voorzien was maar voor ons was er geen probleem op stedenbouwkundig vlak omdat dit een inspringende bouwlaag was. Vanop de Basiliekstraat is die laatste bouwlaag als het ware niet te zien. Maar de provincie vindt dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarin vier bouwlagen voorzien worden, strikt gevolgd moet worden.”

Vanuit het Agentschap Toegankelijkheid kwam er ook protest. De gangen en deuren zouden niet breed genoeg zijn waardoor ouderen en mindervaliden het gebouw minder makkelijk zouden kunnen betreden. “Wij hebben het advies van dit agentschap gevolgd”, verklaart Marc Snoeck. “Wij hebben destijds vermeld dat er pas aan de bouw mocht worden begonnen wanneer er aan de voorwaarden van het Agentschap Toegankelijkheid werd voldaan.”

Volgens het stadsbestuur waren er twee appartementen te klein voor de normen van de stad. “Daarom hebben wij opgelegd om deze twee appartementen samen te voegen tot een appartement waardoor het wel zou voldoen aan onze verordering inzake woonkwaliteit”, zegt Marc Snoeck.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?