Provincie tekent gedragscode invasieve plantensoorten

VLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant heeft de Belgische gedragscode rond invasieve planten ondertekend. Daarmee engageert de provincie zich om de verspreiding van uitheemse invasieve plantensoorten tegen te gaan en zo de eigen biodiversiteit te versterken.

Uitheemse planten

Uitheemse planten of exoten zijn planten die in onze biotopen van nature niet thuishoren maar er toch op een of andere manier terechtgekomen zijn. Gelukkig kunnen niet al die nieuwkomers hier overleven en degene die dat wel kunnen, zijn ook niet altijd schadelijk. 'Omdat sommige invasieve soorten de concurrentie aangaan met soorten van bij ons die gelijkaardige leefomstandigheden nodig hebben, kan onze eigen biodiversiteit in het gedrang komen.' verduidelijkt gedeputeerde voor leefmilieu Jean-Pol Olbrechts.

Vrijwillige gedragscode

De gedragscode is een vrijwillig instrument om de introductie van invasieve planten te beperken. Het is een zelfregulerend systeem dat gebaseerd is op preventieve richtlijnen.

Door de ondertekening gaat de Provincie Vlaams-Brabant volgende verbintenissen aan:

  1. Ken de lijst van invasieve planten in België
  2. Stop de verkoop/aanplant van bepaalde invasieve planten in België
  3. Informeer klanten/inwoners over invasieve planten
  4. Communiceer over en promoot niet-invasieve alternatieve planten
  5. Neem deel aan het vervroegde-detectiesysteem

In de praktijk

'De code blijft geen loos engagement' vertelt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw en waterlopen. 'Zo vermijden we de aanplant van invasieve soorten in de provinciedomeinen en stimuleren we de aanplant van streekeigen groen op landbouwbedrijven.'

De provincie onderneemt o.a. volgende acties

  • bestrijden van invasieve water- en oeverplanten tijdens waterlopenbeheer (2de catagorie).
  • advies verlenen over inrichtingsplannen (van scholen, domeinen, ...)
  • beoordelen subsidieaanvragen voor natuurprojecten met aandacht voor deze thematiek
  • aanplanten van niet invasieve soorten in de provinciedomeinen
  • opmaken van beplantingsplannen voor landbouwbedrijven met inheemse plantensoorten

Na te volgen voorbeeld

Door de ondertekening van de gedragscode geeft de Provincie Vlaams-Brabant een voorbeeld. De provincie hoopt de Vlaams-Brabantse gemeenten te kunnen overtuigen om de gedragscode mee te ondertekenen.

Archief

Lees ook : Exotische planten palmen Bellebeek in


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?