Provincie steunt sportieve taalkampen van Sport je Slim

De provincie Vlaams-Brabant steunt Sport je Slim vzw uit Dilbeek met 13.000 euro. Deze subsidie helpt de vereniging taalactiverende kampen te organiseren.

De doelgroep van de sportkampen zijn onder andere kwetsbare, meestal anderstalige, leerlingen uit het basis en secundair onderwijs en jongvolwassenen met een mentale beperking.

“We steunen dit project omdat het zich richt naar taalzwakke leerlingen in de Vlaamse Rand. De combinatie van sport en taal zorgt ervoor dat zij een extra duwtje in de rug krijgen zodat ze een goede start kunnen nemen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter en onderwijs. “Zeker in de Vlaamse Rand is het belangrijk dat alle kinderen goed Nederlands kennen. Dat helpt hen op school en in hun latere beroepsleven”.

Ook de gemeente Dilbeek steunt dit project via promotie en infrastructuur. De school Don Bosco biedt zijn lokalen aan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?