Provincie steunt erfgoedprojecten Herder Pajottenland en Oorlog Beersel

De provincie Vlaams-Brabant geeft 61.800 euro aan 9 erfgoedprojecten in Aarschot, Beersel, Boortmeerbeek, Diest, Gaasbeek, Hofstade en Leuven.  Deze subsidie gaan naar projecten die erfgoed onderzoeken, registreren of ontsluiten.

‘Wij ondersteunen en stimuleren met deze subsidies Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten. Zij zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

 De volgende projecten kregen provinciale steun:

Uit onze regio:

-Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei zet sinds begin 2017 een professionele herder in.  Aan de traditie van het herderen zitten vele erfgoedaspecten, die men verder onderzoekt en uitdiept via een publicatie. De subsidie hiervoor bedraagt 6.000 euro.

-Heemkundig Genootschap ‘Van Witthem’ Beersel bereidt een omvangrijke publicatie voor over de Beerselse soldaten en de geschiedenis van Beersel tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Er is verder ook publiekswerking voorzien. Het genootschap ontvangt een subsidie van 4.500 euro.

 Uit de rest van de provincie:

  • Wagdi, Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie, schetst in kroniekvorm het leven tijdens de oorlogsjaren in het publicatieproject ‘Aarschot tijdens de Eerste Wereldoorlog’.De subsidie hiervoor bedraagt 4.500 euro.
  • Heemkundig auteur Marc Michiels organiseert het boek- en vertelproject ‘Publiek Geheim van Boortmeerbeek en omstreken’, een bundeling van volks- en historische verhalen. Hiervoor krijgt hij een subsidie van 1.900 euro.  
  • De stad Diest gaat in 2018 de geschiedenis van prins Filips Willem van Oranje, 400 jaar na zijn overlijden in de stad, weer onder de aandacht brengen tijdens een feestjaar.Hiervoor ontvangt de organisator 12.500 euro.  
  • Balletschool Diest bestaat dit jaar 50 jaar. Om de geschiedenis van de school te belichten, voorziet men een tentoonstelling, historische wandeling en herinneringsboekje.  De subsidie hiervoor bedraagt 4000 euro.
  • Sportimonium Hofstade wil op domein Hofstade een museumpark creëren om het sporterfgoed verder te ontsluiten. Er komen twee caravans, sokkels en educatieve panelen.  Het museum ontvangt hiervoor 7.400 euro.
  • Fonk (Leuven) maakt een documentaire over Leuven ’68, vijftig jaar na de gebeurtenissen, gebaseerd op historisch filmmateriaal. Er worden, naast ruime distributie,  ook debatten en een educatieve lesmap voorzien.De subsidie bedraagt 8.500 euro.
  • Ku(n)st Leuven coördineert het groots opgezette culturele project ‘De Arenbergs’. Het rijke erfgoed van de familie Arenberg speelt de hoofdrol in tentoonstelling die de kern vormt van het project en in de deelprojecten. Men mikt op 100.000 bezoekers.De toegekende subsidie bedraagt 12.500 euro.

 Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe subsidiereglement voor ontsluiting van onroerend erfgoed in werking.  Aanvragen hiervoor kunnen gedurende het hele jaar ingediend worden en uiterlijk 3 maanden voor de start van het project.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?