Provincie lanceert vernieuwd actieplan voor handelskernversterking

De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde een wijziging goed van haar reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het vernieuwde reglement ondersteunt nog meer concrete acties, een meer klantvriendelijke en praktische aanpak en maakt de aanwerving van een detailhandelscoach mogelijk.

Het huidige reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid bestaat 12 jaar. Tussen 2007 en 2018 werden niet minder dan 136 projecten van Vlaams-Brabantse gemeenten goedgekeurd.

“Dit subsidiereglement is duidelijk een stimulans voor gemeenten om een handelskernversterkend beleid te voeren en actie te ondernemen. We ondersteunden hiermee verschillende succesvolle projecten”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

Zo kregen gemeenten steun voor de opmaak van een detailhandelsplan. Daarnaast werd ook regelmatig de opmaak van een horecabeleidsplan, beeldkwaliteitsplan of mobiliteitsplan voor de handelskern gesubsidieerd. Hieruit groeiden concrete acties zoals de aanleg van een centrumparking, de heraanleg van het dorpsplein, pop-up initiatieven, de opmaak van een leegstandspandendatabank, etalagebestickering om de leegstand tegen te gaan, gemeentelijke (digitale) cadeaubons en het opstarten van een digitaal ondernemersloket.

“Maar dit reglement is aan actualisering toe”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Met deze vernieuwing zetten we in op het ondersteunen van concrete acties ter versterking van de handelskern en geven we ook de kleinere projecten ter promotie van de detailhandel een duwtje in de rug”.

Gemeenten kunnen een maximale ondersteuning van 10.000 euro per project krijgen.
 
Detailhandelscoach werkt op maat van gemeenten

Steun voor beleidsadvies, zoals de opmaak van detailhandelsplannen, wordt niet meer gesubsidieerd in het vernieuwde regelement. Dit wordt opgevangen door het nieuwe provinciale aanbod rond de detailhandelscoaching.
Hiervoor gaat de provincie zo’n coach aanwerven. Deze coach zal gemeenten begeleiden bij het uittekenen en uitvoeren van hun detailhandelsbeleid.

“Door in te zetten op informatie en overleg, gespecialiseerde analyses, advies en begeleiding op het terrein zelf, ondersteunen we via de detailhandelscoach de gemeenten op maat. De coach zoekt naar gunstige voorwaarden voor nieuwe, lokale initiatieven en biedt bestaande zaken optimale kansen”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?