Provincie erkent Kasteel van Gaasbeek als museum voor regionale erfgoedwerking

GAASBEEK - De provincie Vlaams-Brabant deelt vijf musea in op het regionale niveau en erkent zo de kwaliteit van hun bovenlokale erfgoedwerking. Het Kasteel van Gaasbeek krijgt voor het eerst deze erkenning.

Voor Erfgoedsite Tienen ('t Toreke en Suikermuseum), Museum voor Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen en FeliXart Museum in Drogenbos gaat het om een hernieuwing van de erkenning.  Ook het Museum Parkabdij in Leuven wordt voor het eerst erkend.

‘Deze musea ontplooien op duurzame wijze een maatschappelijk verantwoorde erfgoedwerking. Ze verzamelen en bewaren niet alleen waardevolle objecten, maar gebruiken ze ook voor onderzoek, onderwijs en activiteiten voor het grote publiek’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. ‘Op al deze domeinen delen ze hun kennis via samenwerking met andere culturele erfgoedactoren in de regio. Bovendien nemen ze, elk vanuit hun eigenheid, een culturele en maatschappelijk rol op, onder andere in de domeinen van depotbeheer, educatie en publieksparticipatie’.

Sinds het cultureel-erfgoeddecreet van 2012 kunnen de provincies musea, met een kwaliteitslabel dat toegekend wordt door de Vlaamse overheid, indelen bij het regionale niveau en werkingssubsidies geven. In 2013 werkte de provincie Vlaams-Brabant een subsidiereglement uit waardoor Vlaams-Brabantse musea een aanvraag kunnen indienen voor indeling en subsidiëring op regionaal niveau. Alle aanvragen van de indienronde van 2014 zijn positief beoordeeld.

Bij Erfgoedsite Tienen, MOT, FeliXart en Parkabdij gaat de indeling ook gepaard met de toekenning van een structurele subsidie van 125.000 euro voor de uitdieping van hun regionale erfgoedwerking.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?