Provincie bereikt Kyotodoelstellingen vroeger dan verwacht

VLAAMS-BRABANT - Met een vermindering van de CO2 uitstoot van 45%, een energiebesparing van 21% en het gebruik van hernieuwbare energie voor meer dan 25% haalt de provincie Vlaams-Brabant haar Kyotodoelstellingen voor het provinciehuis in Leuven twee jaar eerder dan verwacht.

In mei 2008 ondertekende de provincie Vlaams-Brabant het Lokaal Kyotoprotocol. Daarin engageerde ze zich om een lokaal klimaatbeleid op te zetten en ook zelf de Kyotodoelstelling te halen. Deze doelstellingen waren de vermindering van de CO2-uitstoot met 40% ten opzichte van het referentiejaar 2006, besparing van energie met 12 tot 15 % en hernieuwbare energie gebruiken voor meer dan 20%.

"Dankzij een efficiënt energiebeheer slaagden we erin om in het provinciehuis te Leuven deze doelstellingen al te bereiken bij de laatste meting van eind 2010.. De CO2 uitstoot verminderde met 45%, we bespaarden 21% energie en we maakten voor meer dan 25% gebruik van hernieuwbare energie. Dit wil zeggen dat we twee jaar vroeger dan de verwachte einddatum onze doelstellingen meer dan bereikt hebben", zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu, met trots.

 

"Door een permanente opvolging van de verbruiken, een verfijnde instelling en sturing van de verwarming en koeling, de aankoop van 50% groene stroom en door gedragsaanpassing van de werknemers zoals het op tijd uitschakelen van verlichting en elektrische apparatuur of het gebruik van fiets en openbaar vervoer in plaats van een bedrijfswagen, hebben we dit mooie resultaat gehaald", zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. "Het was zelfs niet noodzakelijk om belangrijke investeringen te doen".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?