Provincie beloont innovatieve welzijnsprojecten

VLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant geeft  280.250 euro aan 16 vernieuwende projecten in de welzijnssector uit Asse, Galmaarden, Landen, Lennik, Leuven, Tienen, Vilvoorde en Zemst.

 ‘We ondersteunen welzijnsorganisaties die vernieuwende projecten uitwerken. Dit zijn kleinschalige, experimentele projecten die met onze duw in de rug kunnen doorgroeien naar een grotere schaal of uitbreiden naar de hele sector. Deze projecten moeten ofwel uniek zijn voor hun sector ofwel elders verworven inzichten toepassen in Vlaams-Brabant’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

Thuis in de samenleving

‘Iedereen wil  deelnemen aan het maatschappelijk leven en zo weinig mogelijk afzonderlijk en uitzonderlijk behandeld worden. Om dit te bereiken kan extra ondersteuning  nodig zijn. 

Soms gaat het over zorg, andere keren gaat het over ondersteuning bij vrijetijdsinvulling, wonen, werken, relaties, enz. Daarom gingen we voor 2015 op zoek naar zorg- en welzijnsprojecten die ervoor ijveren dat de samenleving een thuis is voor iedereen’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Concreet gaat het dan om projecten die de deelname van personen en/of zorgvragers aan het maatschappelijke leven op een duurzame manier verhogen zodat ze zich thuis voelen in hun leefomgeving. Of die nieuwe woon-, leef- of opvangvormen voor doelgroepen willen uitproberen. Ook projecten die het netwerk rond de zorgvrager, zoals vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, buren en familie, activeren komen in aanmerking.

14 van de 16 projecten deden mee met het jaarthema van 2015, Thuis in de samenleving’:

·         ‘Een brug naar de samenleving voor jongeren met een sociale verwaarlozing en/of gedragsmoeilijkheden’ van Levenslust uit Lennik (24.750 euro)

Zorg voor jongeren +/- 18 jaar die na een eerste schoolse opleidingsfase werkzoekend en dakloos zijn. Het sluit aan op een langdurige opname in residentiële zorg. Het project verloopt in 3 trajecten : een eerste traject is gericht op het desinstitutionaliseren van de zorg en een 2e en een 3e traject waarin gewerkt wordt naar integratie in de maatschappij via achtereenvolgend een groepshuis en studiowonen.

·         ‘Sociaal netwerker/Buur(t)-dierencoach’ van De Okkernoot uit Vollezele/Galmaarden (12.500 euro)

Wensen bewoners, mensen met autisme spectrumstoornissen (ASS), in contact brengen met de buurt, nl door hen in te schakelen in de zorg voor de dieren van de buren.

·         ‘Helpen verhuizen’ van CAW Halle-Vilvoorde (12.000 euro)

Naar aanleiding van de almaar groeiende vraag naar hulp bij verhuizingen van kansarme cliënten ontwikkelen 7 partners in de sociale sector een aanbod en een draaiboek voor verhuizingen.

 

 

·         ‘Proactieve woonbegeleiding op de private huurmarkt’ van CAW Halle-Vilvoorde (24.750 euro) Opstarten van een outreachende begeleiding bij huurders waartegen de verhuurder een verzoekschrift tot uithuiszetting heeft ingediend. Doelstelling van de begeleiding is het behouden van de woonst.

.              Taaltantes in de kinderopvang van baby's en peuters

Zet in op actieve en bewuste taalstimulering bij baby’s en peuters in de kinderopvang. De systematiek ‘Tatertaal’ zal verder en dieper geïmplementeerd worden door zowel professionelen als vrijwilligers (taaltantes) op te leiden.

Andere projecten

·         ‘Uniek, kleinschalig woonverband uitbouwen voor personen met een fysieke of mentale beperking’ van Bindkracht uit Landen (24.750 euro)

·         Wandel- en fitnesscircuit voor ouderen met dementie’ van Woon- en Zorghuis Ambroos uit Hofstade/Zemst (5.000 euro)

·         ‘Terug van weggeweest’ van CAW Oost-Brabant (24.750 euro)

·         ‘Een maat op maat’ De Wissel uit Leuven (5.000 euro)

·         ‘Bijtanken over opvoeding’ van Gezinsbond (10.000 euro)

·         ‘Taaltantes in de kinderopvang van baby’s en peuters’ van Landelijke kinderopvang (24.750 euro)

·         ‘Als de start moeilijk is’ van Monte Rosa uit Kessel-Lo/Leuven (24.750 euro)

·         ‘Implementatietraject voor de Magenta-benadering in Vlaams-Brabant’ van PraxisP uit Leuven (24.750 euro)

·         ‘Uitbouw Zilverlingen, pivot-organisatie vrijwilligerswerk’ van Vilvoords Zilverpunt (18.000 euro)

·         ‘Een open (t)huis voor een warme samenleving’ van De Wigwam uit Kessel-Lo/Leuven (12.500 euro)

Twee algemene projecten:

·         ‘Intersectorale samenwerking ouderen met een beperking en/of handicap’ van Lokaal Dienstencentrum Sint-Alexius uit Tienen (22.000 euro)

·         ‘Kwetsbaar maar hoopvol: opvoedingsverhalen die spreken’ van Begeleid Wonen Tienen (10.000 euro)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?