Provinciale subsidie voor belevings- en ontmoetingspark Zilverlinde

De provincie Vlaams-Brabant investeert 80.000 euro in vier projecten die de woonomgeving kwalitatiever en aangenamer maken. Onder meer belevings- en ontmoetingspark Zilverlinde in Zuun kan rekenen op 20.000 euro.

“Om onze natuur en de open ruimte te beschermen zetten we in op verdichting en kernversterking. Dat doen we natuurlijk doordacht. Zo moet wonen kwalitatief en aangenaam zijn. Maar in een aantal verstedelijkte buurten en sociale woonwijken is dat niet altijd evident”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor wonen. “Daarom verlenen we bijvoorbeeld steun aan projecten die de fysieke omgeving opwaarderen, er de leefbaarheid verbeteren en de een buurt of wijk aangenamer maken”.

Belevings- en ontmoetingspark Zilverlinde in Zuun (Sint-Pieters-Leeuw)

Momenteel is het stuk grond waar de belevingstuin moet komen nog een onbenut en anoniem grasveld van 1 ha. OCMW Sint-Pieters-Leeuw gaat het grasveld herinrichten tot een belevingstuin voor de bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum Zilverlinde. Omdat er weinig groen is in de woonkern van Zuun zal het parkje ook publiek toegankelijk zijn. De buurtbewoners kunnen er elkaar ontmoeten, er spelen of rusten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?