Provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert bouwvergunning Mater Dei te weigeren

Vrijdag heeft er in het Provinciehuis in Leuven een hoorzitting plaats over de bouwaanvraag van vzw Mater Dei voor een nieuw woonzorgcentrum aan de Molenstraat in Heikruis. De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar stelt in haar advies voor om de vergunning met voorwaarden te weigeren. Het is uiteindelijk de bestendige deputatie die zich uitspreek over het verleden of weigeren van de vergunning.

VZW Mater Dei wil een volledig nieuw woonzorgcentrum bouwen in de tuin van het huidige rusthuis. Het geheel is opgevat als een vierkantshoeve waarbij vier gebouwen opgesteld worden met middenin een tuin. Eens de nieuwbouw klaar is, wil Mater Dei de oude kloostergebouwen slopen.

Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er 6 bezwaarschriften en 2 petitielijsten met 313 handtekeningen binnen. De indieners vrezen onder meer het verlies van eigenheid van de dorpskern door een volledige afbraak. Ze zien het verdwijnen van de waardevolle parktuin en de volledige inname van de open groene ruimte niet zitten. De bouw van 4 blokken als een soort vierkantshoeve kent ook al geen genade.

De ambtenaar volgt grotendeels de argumentatie van de bezwaarschriften. Ze stelt vast dat het ontwerp helemaal geen rekening houdt met een site, die bestaat uit een waardevolle parktuin en gebouwen die voor een groot deel het beeld van het dorpje Heikruis uitmaken. Het reliëf wordt helemaal gelijkgetrokken om er blokken van elk ongeveer 1.0000 vierkante meter te bouwen.

De parktuin is opgenomen in de Inventaris Landschappelijk Erfgoed van tuinen en parken Pajottenland - Zuidwestelijk Brabant en het is aangeduid als biologisch waardevol. Die historische waarde en het beeldbepalend karakter van het geheel worden genegeerd. De ambtenaar stelt voor om de parktuin zoveel mogelijk te vrijwaren en een deel van de van de bestaande gebouwen te behouden om de historische waarde en het beeldbepalend karakter van Heikruis niet verloren te laten gaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?