Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch ‘opent deuren’

Het Proefcentrum Pamel heet tegenwoordig Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch en biedt onderdak aan een tiental verenigingen en organisaties, waaronder het Proefcentrum Pamel. De site onderging de voorbije jaren een grote technische verandering. Er zijn nieuwe vergaderzalen en er werden biomassa-ketels geïnstalleerd waardoor de site zo goed als klimaatneutraal werkt.

Omdat het in deze tijden niet mogelijk om een grote opendeurdag te houden, kreeg de pers toch al de gelegenheid een kijkje te nemen in de vernieuwde accommodatie die vooral op ecologisch gebied grote stappen vooruit zette.

Het domein in Pamel werd in 1958 aangekocht door de unitaire provincie Brabant omdat de tuinbouwschool in Anderlecht te weinig plaats had voor praktijklessen. Ook de koksschool bezocht Pamel regelmatig. Eind de jaren 1980 zocht de provincie ondersteuning van het kleinfruit. Later werd was Pamel het eerste Vlaamse onderzoekscentrum voor bio-teelt.

Toen de school het centrum verliet bleven vele lokalen leeg achter en voerde de provincie een masterplan uit. “Na het vertrek van de laatste leerlingen in 2016 groeide het centrum uit tot een plattelandscentrum”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Landbouwonderzoek, biofruitteelt en sociale economie komen hier samen. De partners op de site, waaronder de sociale onderneming Pro Natura en zorgboerderij De Valier, versterken elkaar. Het Proefcentrum Pamel vormt de spil met het praktijkonderzoek”.

In 2018, voor de aanvang van de werken, kwamen er een 15.000 bezoekers naar de kleine 250 activiteiten die er werden georganiseerd.

Zonne-energie

Op de bovenverdieping, van het hoofdgebouw, bevinden zich nu diverse vergaderlokalen en kantoren. Er werden op de oude ‘droogzolder’ grote ramen aangebracht zodat alle lokalen baden in het licht.

"De volledige site is klimaatneutraal verbouwd. Alle regenwater van de site wordt opgevangen en gebruikt, of infiltreert in de bodem. Op het hoofdgebouw staan zonnepanelen voor de energieproductie en het proefcentrum gaat ook experimenteren met semi-transparante zonnekappen voor de plastieken serre, die ook elektriciteit kunnen produceren. De serres worden niet meer verwarmd", zegt verantwoordelijke Yves Hendrickx..

De oude verwarmingsinstallatie op stookolie wordt eerstdaags overgenomen door twee biomassa-branders die werken op houtsnippers die aangevoerd worden door Pro Natura. Deze sociale tewerkstellingsorganisatie voert het snoeihout aan uit de onmiddellijke omgeving.

Er komt een droogloods voor de houtsnippers. De hoop van 120 m³ houtsnippers op de foto vertegenwoordigt een derde van de jaarlijkse voorrraad die het centrum nodig heeft.

Vergaderzalen en werkplekken

Het hoofdgebouw van de plattelandssite kreeg een ruime, volledig vernieuwde eerste verdieping. Hierin zijn drie vergaderzalen van verschillende oppervlakte met multimedia mogelijkheden. In het landschapskantoor zijn er nog 4 werkplekken vrij.

Partners

De site biedt onderdak aan negen verenigingen en organisaties. Hier komen landbouwonderzoek, biofruitteelt en sociale economie samen.

 • Proefcentrum Pamel is de spil van de hele site. De provincie Vlaams-Brabant doet hier praktijkonderzoek rond de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit, in nauwe samenwerking met de telers.
 • Pro Natura: sociale onderneming, gespecialiseerd in ecologisch groenbeheer voor overheden, bedrijven en particulieren.
 • Pajottenland+: samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen en de OCMW's van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant en 24 socio-culturele, economische en ecologische verenigingen. Samen organiseren ze projecten die de streek versterken.
 • Proeftuin van heden: biogroenten telen als sociale activiteit.
 • De Valier: zorgboerderij van het dienstverleningscentrum De Valier, waar volwassenen met een handicap zich thuis voelen.
 • VTO-lokaal STIHL: VTO staat voor Vorming, Training en Opleiding. STIHL is sinds 1926 gespecialiseerd in machines voor tuin- en landschapsonderhoud.
 • Kestemont: tuinbouwbedrijf, gespecialiseerd biogroenten en kleinfruit.
 • Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard: de vereniging die de belangen van het Belgisch trekpaard en de kwekers behartigt.
 • Imkers van het Pajottenland: de lekkerste honing uit de streek.
 • Lekkers uit het Pajottenland: producentencoöperatie die producten uit het pajottenland promoot en verkoopt.
 • Provinciaal Pomologische vereniging van Brabant: Vereniging van pitfruittelers. Houden jaarlijks activiteiten en studiedagen.

 Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch

Adres: Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch, Molenstraat 26 in Roosdaal


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?