Protest tegen grootse plannen met Sun Chemical-site

Buurtbewoners van de Donkerstraat en omliggende straten dienden een honderdtal bezwaarschriften in tegen de plannen die MG Real Estate heeft met de Sun Chemical-site.

Op de terreinen van het vroegere Sun Chemical zou een torengebouw van 42 meter hoog neergeplant worden met daarnaast ook nog 52 bedrijfsunits voor KMO’s.

Halveren

"Niet alleen de omvang van het project, maar ook de te verwachten verkeerschaos tijdens de ochtend- en avondspits, veroorzaakt door de honderden extra wagens in de straten rond de site, baren de buurt grote zorgen", klinkt het in de buurt. "Wij dringen erop aan om de omvang van het project minstens te halveren en qua type activiteiten te beperken, zodat er enkel bedrijfsactiviteiten kunnen ontwikkeld worden die binnen de normale kantooruren uitgevoerd worden. Bovendien zou ook het torengebouw niet langer deel mogen uitmaken van de plannen."

Mobiliteit

Tevens eisen de indieners dat het mobiliteitsonderzoek opnieuw gevoerd wordt en ditmaal door een onafhankelijke en objectieve expert. "Het onderzoek dat door de aanvrager bij het dossier werd gevoegd werd immers uitgevoerd toen de Donkerstraat enkel toegankelijk was voor de bewoners omwille van de rioleringswerken en heraanleg van de straat. Deze tellingen kunnen dus onmogelijk een geldige vertrekbasis zijn."

Bovendien vragen de buurtbewoners dat vooraleer een aangepast project gerealiseerd wordt er harde garanties zijn dat het woon-werk verkeer, evenals al het andere transport over de brug over de E40 richting Industrielaan zal worden geleid en dat de toegang in de Donkerstraat enkel kan gebruikt worden door de nooddiensten.

Zij begrijpen ook niet waarom de verantwoordelijken van het Leaf project alsook van het Bambus project niet samen stappen ondernemen om een rechtstreekse aansluiting op de E40 te realiseren. Het zou beide projecten ten goede komen. [Archief : Naam bekend van nieuwe Ternatse shoppingsite & Lees ook : Geen rechtstreekse link tussen E40 en industriepark]

Landelijk

"We zijn voor een project dat extra werkgelegenheid brengt voor Ternat maar dan wel één in evenwicht met de buurt en de landelijke omgeving, zodanig dat het voor iedereen leefbaar blijft en het landelijk karakter van de gemeente Ternat behouden blijft", klinkt het.

De ondertekenaars roepen het schepencollege dan ook op om zo spoedig mogelijk een infovergadering te organiseren, waarin het gemeentebestuur zijn visie op dit project kan toelichten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?