Project ‘aanleg fietsinfrastructuur Eikstraat’ van start

Het gemeentebestuur Pepingen trapte donderdag 20 februari het project ‘aanleg fietsinfrastructuur te Eikstraat’ van start met een infoavond in koffiehuis Bardaloue.  

Studiebureau Arcadis presenteerde kort de eerste ideeën aan de bewoners van de Eikstraat. Buiten de bebouwde kom zou er geopteerd worden voor enerzijds een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad of anderzijds twee verhoogde aanliggende fietspaden. De omwonenden mochten hun voorkeur meedelen.

Hoewel het om een fietspadenproject gaat, wordt er in de bebouwde kom gekozen voor de aanleg van voetpaden. Omdat er te weinig ruimte is om buiten de rijbaan fietspaden aan te leggen, wordt er geopteerd voor gemengd verkeer. Wanneer de fietsers gebruik zullen moeten maken van de rijbaan, moet o.a. de snelheidsproblematiek worden aangepakt in de Eikstraat. De gemeente doet onderzoek naar de verschillende mogelijkheden in snelheidsbeperkende maatregelen.

Langsheen de Eikstraat loopt een bovenlokale functionele fietsroute, waardoor de aanleg van de fietsinfrastructuur in aanmerking komt voor het verkrijgen van een provinciale subsidie. Het project bevindt zich in de startfase, de ontwerpmogelijkheden zullen verder worden uitgewerkt en getoetst aan de financiële haalbaarheid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?