Progressief kartel Groen - sp.a wil met jongste lijst vooruit met Dilbeek

DILBEEK - In oktober trekken Groen en sp.a in Dilbeek opnieuw samen naar de kiezer. Het progressief kartel gaat voor de verdere opbouw van de gemeente. Groen en sp.a hebben nu twee zetels in de gemeenteraad. Het kartel gaat voor een derde en liefst voor een vierde zetel om de “standstil” van de huidige ruime meerderheid te doorbreken.

Groen en sp.a gaan met de jongste lijst naar de Dilbeekse kiezer want 9 kandidaten zijn jonger dan 30 jaar. De lijst wordt getrokken door Karel De Ridder van Groen, die al 18 jaar gemeenteraadslid is. Op de tweede plaats staat Karina Peeters van sp.a.

Op plaats 32 staat de Nederlandse Marieke Hoekendijk, die actief is bij Oxfam Wereldwinkel en als vrijwillige lerares Nederlands actief is in de Foyer in Molenbeek. Groen en sp.a roepen de niet-Belgische Europeanen op om zich voor 1 augustus te registreren op het gemeentehuis als ze hun stem willen uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Kandidaten

De lijst wordt getrokken door Karel De Ridder, voorzitter van Groen Dilbeek en al sinds 1994 gemeenteraadslid. Op de tweede plaats staat Karina Peeters voor sp.a. Binnen de eerste 10 zijn de oneven plaatsen voor Groen en de even plaatsen voor sp.a. Plaatsen 11 tot 20 worden ingenomen door kandidaten van Groen, plaatsen 21 tot 30 door sp.a.

“Groen - sp.a trekt met een evenwichtige lijst naar de verkiezingen, waar de nodige ervaring gecombineerd wordt met jeugdig enthousiasme. Groen - sp.a trekt met voorsprong met de jongste lijst naar de verkiezingen: van de 35 kandidaten zullen er 9 jonger dan 30 zijn op 14 oktober. Lijsttrekkers van deze groep jongeren zijn Jasper De Jonge (21) op de derde plaats voor Groen en Cedric Dujardin (28) op de vierde plaats voor sp.a. De andere jonge kandidaten zijn Maarten Van Ingelgem (26), Hannah Demeyere (18), Jonathan Ribbens (19), Sébastien Lorand (22), Anne Charlier (28), Laurence Simon (24) en Charlotte Hauwaert (23). Allemaal jongeren die klaarstaan om de gemeentepolitiek eens op zijn grondvesten te doen daveren!”, zegt lijsttrekker Karel De Ridder.

De laatste plaatsen worden ingenomen door vijf lijstduwers, twee per partij en één onafhankelijke: Renate De Vreese op de 33e plaats. Voor Groen zijn dit Marieke Hoekendijk op de 32e en Alain Goethals op de 34e plaats. Voor sp.a wordt de lijst geduwd door Frank Jacobs op de 31e en door uittredend gemeenteraadslid Jacqueline Algoet-Huygens op de 35e plaats. Met Marieke Hoekendijk heeft Groen - sp.a ook een kandidate met de Nederlandse nationaliteit op de lijst. Dit is belangrijk voor ons omdat de Europese Dilbekenaren toch een aanzienlijk deel van de bevolking uitmaken en het dan ook belangrijk is dat ook zij vertegenwoordigd worden. Groen - sp.a wil de Europese inwoners van Dilbeek dan ook oproepen om zich voor de deadline van 1 augustus bij de gemeente als kiezer te laten registreren en hun stem te laten meetellen.

Volledige lijst Groen - sp.a gemeenteraadsverkiezingen 2012
 

 1. Karel DE RIDDER: woont in Dilbeek, is 50 jaar oud, is zelfstandig muziekleraar en organisator van evenementen en teambuildingsessies, is als vrijwilliger onder andere actief bij Oxfam Wereldwinkels, de Fietsersbond, RIS Dilbeek, Dilbeeks Erfgoed en het Vijverfestival én is stichtend lid van Milieu Overleg Dilbeek. Hij is al sinds 1994 gemeenteraadslid voor Groen en was lid van het nationaal partijbestuur.
 2. Karina PEETERS: woont in Dilbeek, is 49 jaar oud en lijsttrekker voor sp.a. Ze is actief bij de compostmeesters en werkt bij Belfius, waar ze vakbondsafgevaardigde is.
 3. Jasper DE JONGE:             woont in Itterbeek, is 21 jaar oud, is bestuurslid en webmaster bij de lokale afdeling. Hij is de lijsttrekker van de jongerenkandidaten van Groen en studeert rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.
 4. Cedric DUJARDIN: woont in Dilbeek, is 28 jaar oud, fiere papa van Maxim, werkt als bewakingsagent bij Securitas, is voorzitter van PokerManiaTeam Dilbeek en is actief bij sp.a Dilbeek als bestuurslid en campagneleider.
 5. Ingrid ERKENS: woont in Schepdaal, is 49 jaar oud, is actief bij Groen en pleegzorg Vlaanderen, organiseert kruidenworkshops ‘van informatie tot product’ en is mama van Ine en Niels én pleegmoeke van Alexandra en Pem!
 6. Ann T’KINDT: woont in Itterbeek, is 46 jaar oud en heeft 2 dochters. Ze werkt als technisch directeur bij een Brusselse instelling van Openbaar Nut en wil zich inzetten voor een beter sociaal beleid, mobiliteit en verkeersveiligheid.
 7. Bieke TOELEN: woont in Schepdaal, is 55 jaar oud, zat in de gemeenteraad van 2000 tot 2006 en zetelt sinds 2009 in de OCMW-raad. Ze is actief bij de vakbond LBC, is lid van de wijkraad van Zierbeek en actief bij Milieu Overleg Dilbeek.
 8. Maarten Van Ingelgem: woont in Dilbeek, is 26 jaar oud en advocaat van beroep. Heeft als interessedomeinen: maatschappelijke integratie, sociaal beleid en Vlaams cultuurbeleid.
 9. Guido Van Lierde: woont in Itterbeek, is 52 jaar oud, is actief bij onder andere RIS Dilbeek, Oxfam Wereldwinkel, het Vijverfestival en Broederlijk Delen. Hij is werkzaam als IT manager bij het controleorgaan van het bankwezen.
 10. Hannah Demeyere: woont in Sint-Martens-Bodegem, is 18 jaar en studente.
 11. Ingrid Mertens: woont in Dilbeek, is 45 jaar oud, werkt als administratief medewerker in het onderwijs, is lang actief geweest bij Daring Bodegem en de Bouwkermis in Savio én is mama van Steven, Wouter en Ruben.
 12. Jonathan Ribbens: woont in Dilbeek, is 19 jaar oud, is secretaris van de lokale afdeling van Groen, zat als leerlingenvertegenwoordiger in de schoolraad van Don Bosco en begint in oktober aan de bachelor politieke wetenschappen aan de VUB.
 13. Maureen Vos: woont in Dilbeek, is 36 jaar oud, fiere mama van vier kindjes, werkte jarenlang in de bioshop van Dilbeek en koos samen met haar man Wim bewust voor een strobalen zelfbouwhuis, de bio-ecologische levensstijl en de Steinerschool.
 14. Sébastien Lorand: woont in Dilbeek, is 22 jaar oud en is actief bij het Vijverfestival en dierenrechtenorganisaties zoals Anti Dierenproef Coalitie en Animaux en Péril.
 15. Anne Charlier: woont in Dilbeek, is 28 jaar oud, was actief in Scouts pelgrims, de speelpleinwerking, Natagora en dierenwelzijn en werkt als orthopedagoge in de zorgsector. Ze heeft Afrikaanse roots en Nederlands/Franstalig gemengde ouders.
 16. Els Vrijdag: woont in Sint-Ulriks-Kapelle, is 35 jaar oud, werkt als coördinator bij de sociale organisatie Groep INTRO, is actief bij 11.11.11 Dilbeek en lid van de nationale raad van bestuur van Welzijnszorg.
 17. Laurence SIMON: woont in Dilbeek, is 24 jaar oud, is studente biomedische wetenschappen aan de VUB en is actief binnen de Geneeskundige Kring van Jette.
 18. Anne Gaillet: woont in Dilbeek, is 54 jaar oud, werkt in de bibliotheek van Dilbeek en is actief bij Café Combinne.
 19. Nelly Evrard: woont in Dilbeek, is 74 jaar oud, gepensioneerd regentes lichamelijke opvoeding, is actief als vrijwillige leesmoeder en leest voor in verscheidene kleuterklasjes.
 20. Marc Demonty: woont in Dilbeek, is 61 jaar oud, is gepensioneerd leraar Germaanse filologie, is een fervent gebruiker van onze Trage Wegen en is actief bij de Kennisbeurs Pajottenland.
 21. Marie-Jeanne Gyselinck-Hendrickx.: woont in Dilbeek, is 75 jaar oud en is gepensioneerd. Ze is secretaris van de seniorenraad en organiseert al vele jaren het Rode Kerstfeest.
 22. Jef Van Ingelgem: woont in Dilbeek, is 55 jaar oud, werkt als ambtenaar bij het Rekenhof en is voorzitter van sp.a Dilbeek. Hij is ook bestuurslid van de vzw Westrand en lid van Curieus Dilbeek. Is voorstander van een beleid dat het welzijn van ieder inwoner voor ogen heeft, wars van ieder partij- of vriendenbelang.
 23. Karin MatthYs: woont in Groot-Bijgaarden, is 59 jaar oud en beleidsmedewerkster voor de scholengroep Brussel. Ze heeft bijzondere aandacht voor een kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, als basis voor een geslaagde integratie en emancipatie.
 24. Frank Demeyere: woont in Sint-Martens-Bodegem, is 53 jaar oud en ambtenaar.
 25. Charlotte Hauwaert: woont in Dilbeek, is 23 jaar oud, studeert geschiedenis in Gent en is journaliste bij het EYP (European Youth Parliament). Ze wil de jongeren meer betrekken bij een actief gemeentebeleid.
 26. Peter Matthijs: woont in Dilbeek, is 52 jaar oud en ambtenaar.
 27. Philippe Bossaert: woont in Groot-Bijgaarden, is, 67 jaar oud en is gepensioneerd directeur van het CLB. Hij is voorzitter van Curieus Dilbeek, is lid van de raad van bestuur Westrand en zit in de cultuurraad.
 28. Jan Cox: woont in Schepdaal, is 63 jaar oud en gegradueerde verpleegkundige.
 29. Willy Van de Borne: woont in Groot-Bijgaarden, is 76 jaar oud en gepensioneerd ambtenaar.
 30. Gust Gevaert: woont in Dilbeek, is 79 jaar oud en gewezen vakbondssecretaris van BBTK. Hij was 16 jaar lang voorzitter van het PWA - Dilbeek.
 31. Frank Jacobs: woont in Itterbeek, is 58 jaar oud, werkt als communicatieadviseur bij de Algemene centrale van het ABVV, is voorzitter van het Masereelfonds Dilbeek en zetelt in de raad van bestuur van Masereelfonds nationaal.
 32. Marieke Hoekendijk: woont in Itterbeek, is 53 jaar oud en heeft de Nederlandse nationaliteit. Ze is van opleiding dierenartsassistente en is actief in Oxfam Wereldwinkel en in de Foyer van Molenbeek als vrijwillige lerares Nederlands voor anderstaligen.
 33. Renate De Vreese: woont in Sint-Martens-Bodegem, is 69 jaar oud, actief in de Fietsersbond en Milieu Overleg Dilbeek, zetelt in de GECORO, de cultuurraad en Dilbeeks Erfgoed en was de drijvende kracht achter het behoud van Huisje Mostinckx.
 34. Alain GoethalS: woont in Dilbeek, is 55 jaar oud, werkt als IT-manager en was een van de oprichters van de amfibieënwerkgroep van Natuurpunt in Dilbeek.
 35. Jacqueline Algoet-Huygens: woont in Itterbeek, is 68 jaar oud, is uittredend gemeenteraadslid en duwt de lijst. Ze is gewezen leerkracht en directrice van de gemeenschapsbasisschool "De Vlinder", nadien 8 jaar voorzitter van de vriendenbond van dezelfde school, bestuurslid van de socialistische mutualiteit te Dilbeek en bestuurslid van Curieus - Dilbeek.

Prioriteiten

“Vooral op vlak van infrastructuur werd er door de huidige meerderheid van Open VLD-CD&V/NVA/DNA de voorbije jaren veel te weinig geïnvesteerd. Van de geplande werken werd gemiddeld maar een derde uitgevoerd. De gevolgen ervan zijn duidelijk: voetpaden en wegen liggen er belabberd bij. Op vlak van fietspaden is het probleem nog acuter: tijdens de voorbije legislatuur kwamen er amper fietspaden bij. Dit terwijl hier al jarenlang vraag naar is. Groen - sp.a willen dan ook een grotere investering in mobiliteit ten aanzien van de zwakke weggebruiker. De opgelopen achterstand moet dringend worden ingehaald”, zegt lijsttrekker Karel de Ridder.

Prioriteiten voor Groen - sp.a zijn de fietspaden in de omgeving van scholen en langsheen de verbindingswegen tussen de deelgemeenten. Jong en oud moeten zich veilig te voet of met de fiets kunnen verplaatsen. Daarnaast moet er een herinrichting komen van de dorpscentra, waarbij (vracht)verkeer zoveel als mogelijk wordt omgeleid, om te komen tot leefbare gemeenschappen waar cultuur, sport, middenstand, bewoning, transport, onderwijs en natuur naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen versterken.

Een tweede prioriteit voor Groen - sp.a is betaalbaar wonen. Wonen in Dilbeek wordt alsmaar duurder. “Toch stellen we vast dat er voor huisvestingsbeleid de voorbije jaren amper 6000 euro werd uitgetrokken. Meer dan een heel kleine druppel op een hete plaat is dit niet. We pleiten dan ook voor een gemeentelijk sociaal grond- en huisvestingsbeleid met voldoende middelen, gericht op betaalbaar, energiezuinig en sociaal wonen”, zegt Karina Peeters.

Een derde speerpunt is het behoud en de uitbreiding van groene, openbare ruimtes. Het Dilbeekse groen blijft immers onder druk staan. Een gegeven dat door de vorige meerheid schromelijk werd verwaarloosd. Groen - sp.a pleiten dan ook voor een verkavelingsstop in de openruimtegebieden, een vergroening van straten en pleinen en goed onderhouden openbare parkjes met zitbanken en speeltuigen in elke wijk.

Ook veiligheid is en zal een aandachtspunt blijven. Volgens Groen - sp.a is op dat vlak voorkomen beter dan genezen. Dit gebeurt door het subsidiëren van inbraakpreventie en het inzetten van meer blauw op straat. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de wijkagent is hierbij zeer belangrijk. Via een laagdrempelig klachtenmeldpunt wordt de sociale controle door de burgers vergemakkelijkt.

Dilbeek is rijk aan vele culturele verenigingen, sportclubs en kunstenaars. Met Groen - sp.a willen wij al deze initiatieven blijven ondersteunen, via financiële en infrastructurele ondersteuning.

Met een jonge lijst wil Groen - sp.a ook blijven investeren in jeugd en jeugdaccommodatie. Dit betekent in de eerste plaats eindelijk de bouw van een volwaardige fuifzaal in de gemeente. Daarnaast moet er verder worden geïnvesteerd in de modernisering van de jeugdlokalen en de uitbouw van het Castelhof tot volwaardig jeugdcentrum met slaapaccommodatie.

Tenslotte staat Groen - sp.a voor een gezond financieel beleid, met oog voor de bescherming van de koopkracht van de werkende en modale burgers, de senioren en de kansarmen in ons midden. Een onevenwichtig en ondoordacht financieel beleid de voorbije jaren heeft er namelijk voor gezorgd dat alle financiële reserves verdwenen zijn. In de beleidsrapporten bij de begroting 2012 wordt duidelijk vermeld dat in 2013 een verhoging van de personenbelasting en van de opcentiemen zal doorgevoerd worden. Een onpopulaire maatregel die door het huidig gemeentebestuur is doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

Het volledige programma volgt in een volgend artikel en is ook te vinden op www.groendilbeek.be.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?