Proefopstelling tegen sluipverkeer int Kesterbeekbos

De stad gaat eenrichtingsverkeer invoeren in de Haakstraat tussen het Kapittel en de Fazantenlaan. Deze verkeersmaatregel moet een einde maken aan het toegenomen sluipverkeer in de buurt van het Kesterbeekbos.

Vorige zomer raakte de brug over de Ring rond Brussel ter hoogte van de Drasop zwaar beschadigd nadat een vrachtwagen op de middenberm belandde en helemaal uitbrandde. Sindsdien mag er geen autoverkeer meer over de brug waardoor veel autobestuurders een alternatieve weg nemen langs het Kesterbeekbos. Dit tot groot ongenoegen van de buurtbewoners.

Om de situatie juist te kunnen inschatten voerde de cel Mobiliteit van de stad dit voorjaar een verkeersonderzoek uit. Dat bevestigde dat door het drukke verkeer en de smalle straten de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid inderdaad onder druk komen te staan.

Daarom wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Haakstraat ter hoogte van het Kapittel. Het autoverkeer vanuit Kesterbeekbos zal dus niet langer in de richting van de Fazantenlaan kunnen rijden. Er wordt gestart met een proefopstelling vanaf 19 augustus 2019 tot en met 4 mei 2020. Als er begin mei 2020 een positieve evaluatie volgt, zal de proefopstelling definitief worden.   


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?