Proefopstelling met bomen wordt definitief in Prinsenbos

Om een einde te maken aan de problematiek van de overdreven snelheid in het Prinsenbos, krijgt de proefopstelling met boomvakken een definitief karakter. De proefopstelling werd de voorbije maanden ook positief geëvalueerd door de buurtbewoners. Ook gaat het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad vragen om van het volledige Prinsenbos een zone 30 te maken. 

“Het Prinsenbos in Lembeek verbindt de Bergensesteenweg met de Edingsesteenweg en is een ideale sluipweg voor wie snel de verbinding wil maken tussen beide steenwegen. Doorgaans zijn dit bestuurders met weinig tijd en een zware voet. Daarom zal de stad boomvakken aanbrengen in het wegdek. Deze bomen remmen niet alleen het verkeer, ze maken het Prinsenbos ook een stukje groener”, zegt Bram Vandenbroecke, schepen mobiliteit.

Proefopstelling

Om te bepalen waar de boomvakken het best geplaatst worden en/of ze een oplossing bieden tegen snelheidsduivels, plaatste de stad eind 2018 eerst een proefopstelling. Deze bestond uit nadarhekkens die geplaatst werden op de toekomstige locaties van de boomvakken. Nadien kregen de bewoners de mogelijkheid om een bezwaar en/of opmerkingen in te dienen. Aan de hand hiervan werd de proefopstelling bijgestuurd.

Na een positieve evaluatie door de buurtbewoners, besliste het college om 14 boomvakken aan te leggen in het Prinsenbos zoals voorzien in de proefopstelling. Eén boom krijgt een nieuwe plaats. Deze boomvakken zullen eind deze maand nog aangelegd worden door de uitvoeringsdienst van de stad.

Zone 30

Het college gaat bovendien volgende maand aan de gemeenteraad voorstellen om het volledige Prinsenbos te transformeren tot een zone 30. Op die manier wordt het Prinsenbos opnieuw een stuk veiliger en leefbaarder voor de bewoners van de straat.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?