Procedure opgestart voor erkenning droogte als landbouwramp

De Minister bevoegd voor landbouw heeft op 18 juli 2017 de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni 2017 te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan.

 Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen teelten/percelen zich bevinden.
Vervolgens wordt door de schattingscommissie ter plaatse een proces-verbaal van schade opgesteld.

 Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade.  De tweede schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve schade vast te stellen.
Enkel in het geval er geen twijfel is over het percentage van de beschadigde teelt bij de eerste schadevaststelling (bv. als de vaststelling net voor de oogst gebeurt), mag die eerste schadevaststelling ook onmiddellijk de definitieve schadevaststelling zijn. Dit moet dan blijken uit het proces-verbaal van de eerste (en dus enige) schadevaststelling door de schadecommissie.

 Landbouwers die de schade aan de teelten/percelen op het grondgebied van Halle willen laten vaststellen door de schadecommissie kunnen hiervoor terecht bij de dienst ruimtelijke ordening -
de heer Stefan Bonhomme – e-mail: stefan.bonhomme@halle.be – tel.: 02 365 95 76.

Landbouwers uit andere gemeenten dienen zich natuurlijk te wenden tot hun gemeentebestuur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?