Pro Arte Hallensis toont eeuwenoude mirakelschilderijen

In het kader van erfgoeddag hield Pro Arte Hallensis in de Sint-Martinusbasiliek een informatiemoment over de restauratie en de waarde van de mirakelschilderijen als waardevol Hals erfgoed.

Marc Snoeck, schepen en voorzitter Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei verzorgde de inleiding. “Vandaag staat zorg centraal tijdens de Erfgoeddag. Een tweede mogelijke benadering van het thema “zorg” is deze van het zorgzaam omspringen met en het zorg dragen voor objecten en voorwerpen uit ons erfgoedverleden.  En deze soort zorg gebeurt vandaag – gelukkig maar – helemaal anders dan pakweg 30 jaar geleden.  Vaak is het zorg dragen voor objecten en stukken binnen archieven en depots, maatwerk dat meestal achter de schermen en in alle stilte gebeurt.

En dit laatste brengt mij onmiddellijk en naadloos bij het onderwerp dat ons hier vandaag samenbrengt: nl. de restauratie, het herstel en de herwaardering van de vergeten en spijtig genoeg dikwijls ondergewaardeerde mirakelschilderijen van de Basiliek van Halle.  De vereniging Pro Arte Hallensis zet zich reeds meer dan 20 jaar onafgebroken in om deze schilderijen op zich, maar ook de achterliggende geschiedenis en de iconografie van deze schilderijen letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers te plaatsen en onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

De meeste van deze schilderijen zijn eeuwen oud, dikwijls  onherkenbaar door de jarenlang opstapeling van roet en vuil, soms in meer of mindere mate aangetast en beschadigd.  Maar hier start dan het verhaal van de vereniging van Pro Arte Hallensis.  Zij proberen stapje voor stapje en met veel geduld de puzzelstukjes opnieuw bij elkaar te leggen.  Concreet wil dit zeggen: geld verzamelen en sponsors zoeken, dossiers indienen bij de Koning Boudewijnstichting, de schilderijen in kaart brengen, restaurateurs zoeken en de restauratiewerkzaamheden opvolgen, de schilderijen met veel zorg fotograferen, onderzoek verrichten naar het verhaal achter de schilderijen, verbanden zoeken en linken leggen met andere werken en met de geschiedenis van de Basiliek.  De schilderijen en het belang ervan onder de aandacht brengen van het grote publiek.
Kortom, een immens werk dat met veel geduld en inzet moet uitgevoerd worden wil men tot resultaten komen.”

Pro Arte Hallensis

In Halle was het de zorg die Pro Arte Hallensis sinds 1993 wijdt aan vergeten en oude schilderijen uit de basiliek. Van de 21 mirakleschilderijen werden er nu reeds 13 gerestaureerd. 
Dit gebeurt in een samenwerkingsverband tussen de Academies van Antwerpen, Anderlecht en Halle (De Meiboom). De restauraties worden gesponsord door inwoners van Halle en dit in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
 
Voor de 8 resterende mirakelschilderijen zijn er reeds sponsors gevonden, waaronder de familie Kirchhausen uit Duitsland en de oudstrijdersvereninging van de Welsh Guards uit Engeland. Deze twee buitenlandse sponsors hebben alles te maken met de bevrijding van Hondzocht, Halle en Brussel, op  3 september 1944. Het waren de Welsh Guards die vanuit Douai (F) oprukten en in Hondzocht op een Duitse colonne botsten. Hierbij sneuvelde de vader van Rolf Kirchhausen en zijn zus. Eens gerestaureerd zullen de twee gekozen schilderijen naast mekaar hangen in de torenruimte.
 
Minister Ben Weyts sprak over zijn nieuw project rond Vlaamse topschilders zoals Breughel, Rubens, ….
 
Hij stelde vast dat Vlamingen niet chauvinistisch genoeg zijn i.v.m.  de rijkdom die wij hier in ons land bezitten. Hij wenst ook dat Vlamingen zich inzetten voor de opwaardering van het lokale erfgoed.Pro Arte Hallensis is hier in een voorloper. Samen met de inwoners van Halle (de sponsors) creëert Pro Hallensis een sterk draagvlak bij de bevolking  voor dit project .
 
Bewijs was de talrijke opkomst van het publiek, die de twee schilderijen konden van nabij bekijken. Bij de "Madonna der gehangenen" konden zij in de schilderij het middeleeuwse Halle ontwaren, met de nog gotische toren. Links kon je de toren van  het verdwenen kerkje van Eizinghen zien en rechts de galgenheuvel van Stroppe (een wijk in Halle).
 
Restaurateurs van de académie van Anderlecht waren ter plaatse en restaureerden oude schilderijen waaronder een eeuwenoude icoon. De bezoekers konden zo vragen stellen  i.v.m. restauratie-technieken.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?