Primeur tegen spoorlopers in Londerzeel

Deze voormiddag stelde infrastructuurbeheerder Infrabel aan het station van Londerzeel een primeur voor tegen spoorlopers. Een afsluiting van meer dan 300 meter lang tussen de sporen waardoor het veel moeilijker wordt om, van het ene perron naar het andere, over de sporen te lopen. Tegelijkertijd werden ook de halfjaarcijfers spoorlopen voorgesteld.

Voor het eerst plaatst Infrabel een afsluiting tussen twee spoorlijnen tegen spoorlopers. Het is een proefproject in het station van Londerzeel (Vlaams-Brabant). Dit initiatief komt bovenop alle andere maatregelen om het levensgevaarlijke spoorlopen te ontmoedigen. Uit de halfjaarcijfers 2020 blijkt dat voor de derde keer op rij het spoorlopen daalt. Maar het aantal slachtoffers is wel sterk gestegen.

Afsluiting tussen perronsporen in Londerzeel

Met een gemiddelde van zes keer per dag, is het station van Londerzeel een klassieke hotspot spoorlopen. Vaak zijn het mensen die de sporen oversteken om van het ene perron naar het andere te gaan. 40% van het spoorlopen gebeurt op deze manier. Om dit levensgevaarlijke en verboden gedrag te ontmoedigen plaatste Infrabel een afsluiting van meer dan 300 meter lang en 74 cm hoog tussen de perronsporen 1 en 2. Een Belgische primeur. Om het succes van deze maatregel te analyseren, staan vier tijdelijke camera’s op de perrons. Als de test positief is, kunnen er bijkomende afsluitingen gezet worden op gelijkaardige locaties. (lees verder onder foto)

Veiligheid voor alles

Voor Infrabel de afsluiting in Londerzeel plaatste, werd eerst een grondige risicoanalyse uitgevoerd. Zo mag die enkel geplaatst worden in stations en stopplaatsen met lage perrons (28 cm). Want het is niet de bedoeling dat spoorlopers opgesloten zouden raken tussen afsluiting en perron. Hetzelfde geldt voor het onderhoudspersoneel van Infrabel wanneer die in de sporen werken. Een laag perron biedt altijd de mogelijk om je snel in veiligheid te brengen wanneer een trein aankomt. Zo’n afsluiting kan je ook niet overal plaatsen. Er moet voldoende ruimte tussen de sporen zijn want de afsluiting mag uiteraard de treinen niet hinderen. Samen met de afsluiting plaatste Infrabel aan het station van Londerzeel ook een betonnen wand aan het einde van het perron en zogenaamde “New Jersey-blokken” aan de overweg aan het station. Dat zijn veiligheidsboordstenen die de doorgang blokkeren tussen het perroneinde en de overweg. Tot voor kort staken heel wat mensen de straat over tussen het spoor en de overweg waardoor ze over het spoorwegdomein wandelen en ook de lichten van de overweg niet kunnen zien. Gevaarlijk. Een korte test gedurende één week tijdens de spits toonde aan dat er 46 pendelaars aan spoorlopen deden. Na het plaatsen van de wanden en de New Jersey-blokken was dat er nog maar één.

Daling spoorlopers maar wel meer slachtoffers

Naast het nieuwe initiatief blijft Infrabel ook inzetten op de bestaande maatregelen (omheinen hotspots, struikelmatten en sensibiliseringsacties). Het effect is zichtbaar in de cijfers. Voor het derde jaar op rij is er een daling van het aantal officiële meldingen spoorlopen. In de eerste jaarhelft 2020 zijn er 313 gevallen. In het eerste semester 2019 waren dat er nog 364. Een daling van 14%. In 2018 zaten we aan 386 meldingen en in 2017 zelfs aan 410. De lage cijfers zijn deels te verklaren door de corona-lockdown. Mensen bleven “in hun kot” waardoor er logischerwijs ook minder spoorlopers waren. Tijdens de maanden maart en april waren er opvallend minder meldingen. Sinds de versoepeling zien we in mei en juni wel opnieuw weer een stijging (vergelijkbaar met de aantallen in 2019).

Verontrustende vaststelling: het aantal slachtoffers stijgt sterk. Dit jaar eiste spoorlopen al drie dodelijke slachtoffers en vielen er ook zes zwaargewonden. Dat is nu al meer dan in heel 2019. Ter vergelijking, vorig jaar vielen er één dode en drie zwaargewonden. Blijven inzetten op maatregelen en controles blijft dus nodig.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?