Prikactie tegen Theo Francken en voor een lokaal mondiaal beleid

Een dag na de lancering van hun website www.mondiaalhalle.be was het burgerinitiatief voor een modern lokaal mondiaal beleid al paraat op de markt in Halle.  Deze keer om Theo Francken, de staatssecretaris van asiel en migratie, te confronteren met zijn negatieve aanpak en recente kwalijke publieke verklaringen.  De actievoerders pleitten ervoor om lokaal van migratie en asiel een positief verhaal te maken. In een brief die overhandigd werd aan de staatssecretaris wordt verwezen naar concrete aanbevelingen en maatregelen.  Het burgerinitiatief is van oordeel dat de overheid een voorbeeldfunctie moet vervullen.

Brief overhandigd aan Theo Francken bij zijn bezoek aan Halle op 9 juni :

“Aan de heer Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging

Lambermontstraat 2
1000 Brussel
Geachte heer staatssecretaris,

We hopen dat u een paar prettige momenten heeft beleefd in Halle.

Nu u de moeite hebt genomen om tot hier te komen vragen we uw aandacht voor een mondiaal memorandum dat in Halle werd opgesteld.  

Samen met vele anderen zijn wij diep teleurgesteld in uw beleid en publieke verklaringen.

Op onze website www.mondiaalhalle.be kan u kennis maken met aanbevelingen en maatregelen om lokaal van migratie en asiel een positief verhaal te maken.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?