Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zet in op strijd tegen droogte

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zet in op bestrijding van de droogte. Zo neemt het deel aan een project om water efficiënter te gebruiken in de landbouw. Via druppelirrigatie krijgen planten op het veld net voldoende water om te groeien. Ook steunt het Prakrijkpunt het onderzoek naar gewassen die beter tegen de droogte kunnen met de aanleg van een proefveld voor quinoa.

De zomer is nog niet in het land en toch krijgen we reeds te maken met een eerste periode van langdurige droogte. Ook in 2018 en 2019 speelde waterschaarste land- en tuinbouwers parten.  

Druppelirrigatie zorgt voor efficiënt watergebruik

Het schaarse water moet zo efficiënt mogelijk gebruikt worden.
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant gaat, samen met Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven, Proefstation voor de Groententeelt (PSKW) en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), in het VLAIO-project DRIP deze uitdaging aan door in te zetten op druppelirrigatie.
In plaats van het hele veld te irrigeren, wordt er via druppelslangen net voldoende water afgezet vlak bij de plant. Door eenvoudige vochtsensoren op het veld te koppelen aan een zelflerend bodemwaterbalansmodel, weersvoorspellingen en druppelirrigatie kan er maximaal gebruik worden gemaakt van elke druppel kostbaar water.

“Voor eenzelfde opbrengst is bij druppelirrigatie tot 25% minder water nodig. Zo kan ook de landbouw bijdragen aan een efficiënter gebruik van het schaarse water”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. 

Nieuwe rendabele gewassen
Ook alternatieve gewassen kunnen helpen. Nu het opnieuw zo droog is, wordt veel verwacht van quinoa. Dit pseudograan van Zuid-Amerikaanse origine is een stressbestendig gewas met interessante voedingseigenschappen. Bij landbouwers groeit de interesse in lokale teelt van quinoa. Met zijn diep wortelstelsel bleef quinoa doorgroeien terwijl aardappel-, suikerbiet- en groentepercelen kreunden onder de droogte en hitte. 
Eind vorige maand werd op Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant een proefveld quinoa gezaaid. Het Praktijkpunt tracht, samen met de onderzoekscentra ILVO en Inagro, quinoateelt op grotere schaal uit te rollen in Vlaanderen. Het VLAIO-project ‘Quinoa Lokaal’ moet leiden tot lokale teelt van quinoa met een stabiel rendement, zowel in kilo’s als in euro’s. 
“Na de zaai van Quinoa in Herent bleef het vrijwel droog, maar de jonge plantjes zoeken dieper in de grond naar vocht, tot wel 50 centimeter diep. Een droogteresistent gewas als quinoa biedt landbouwers nieuwe perspectieven in tijden van klimaatverandering en grote droogte”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.


Werken aan klimaatbestendige landbouw
Op het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant werken onderzoekers aan het klimaatbestendig maken van de landbouw. Via projecten als ‘Leve(n)de Bodem’ hebben landbouwers de voordelen leren kennen van ploegloos telen. De provincie Vlaams-Brabant promoot ook het gebruik van compost in de landbouw met een veldproef die al sinds 1997 aanligt op een perceel in Boutersem. Langdurig compostgebruik maakt van de bodem als het ware een spons die water vasthoudt. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?