Positieve balans voor PolitieAssociatie Centrum

De politiezones AMOW, Dilbeek en TARL werken sinds 2015 op een structurele wijze samen binnen de PolitieAssociatie Centrum (kortweg PACE). Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep - bestaande uit de burgemeesters, de korpschefs, de bijzonder rekenplichtigen en de politiesecretarissen van de drie zones - op 14 november laatstleden werd de samenwerking van dit vijfde werkingsjaar gunstig geëvalueerd. Zowel voor het realiseren van een kwalitatieve meerwaarde (= een betere dienstverlening garanderen) als van een kwantitatieve meerwaarde (= de kosten beheersen) was de balans positief.

Het roterend voorzitterschap werd in 2019 waargenomen door de politiezone TARL. Op 1 januari 2020 wordt de fakkel doorgegeven aan de politiezone Dilbeek met als taak om er opnieuw een geslaagde samenwerking van te maken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?