Politiezones Zennevallei en Pajottenland werken samen in slachtofferbejegening

REGIO – De politiezones Zennevallei (Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel) en Pajottenland (Bever, Galmaarden, Herne, Lennik, Pepingen en Gooik) bundelen al sinds juni hun krachten om slachtoffers beter te kunnen bij staan. Vandaag werd er daar over een protocolakkoord ondertekend.

“Als er iets erg is gebeurd, moet je proberen de mensen op te vangen, dikwijls in traumatische omstandigheden. Daar kunnen we als politie dikwijls het verschil maken. De functie van slachtofferbejegening beschouwen we als even belangrijk als bijvoorbeeld wijkwerking of recherche. We gaan de wachtdienst van de slachtofferbejegening in de 9 gemeenten organiseren”, zegt zonechef Marc Crispel (Zennevallei).

De politiezone Pajottenland werkte vroeger samen met de politiezones Dilbeek en Tarl. “We vinden het belangrijk om slachtofferbejegening in een samenwerkingsverband te realiseren.  Elke politieman moet van uit zijn opleiding in staat zijn slachtoffers op te vangen bij elke interventie. Maar als we geconfronteerd worden met zware feiten, is dat onvoldoende. Denk maar aan moord, zelfdoding, dodelijke verkeersongevallen, gewapende overvallen, verkrachting, onrustwekkende verdwijningen. We gaan in de twee politiezones een tiental mensen extra opleiden om dit nog beter te doen.  We gaan een permanentienetwerk opzetten dat gecoördineerd wordt door twee hypergespecialiseerde mensen. Door de coördinatie hopen wij de manier waar op we slachtoffers opvangen nog te verbeteren. Denken we maar wat er in Parijs is gebeurd. We kunnen heel snel geconfronteerd worden met heel emotionele en moeilijke toestanden, waardoor het nodig is over mensen te beschikken die klaar zijn om slachtoffers van een drama op te vangen en de negatieve gevolgen voor hen zo veel mogelijk te beperken”, verduidelijkt Marc Hellinckx van politiezone Pajottenland.

Het netwerk slachtofferbejegening zal 7 dagen op 7 en 24 u op 24 klaar staan om zeer snel te kunnen tussen komen. De slachtofferbejegenaars zorgen voor de eerste opvang maar daarna kan er nog een lange periode van begeleiding en nazorg volgen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?