Politiezones bevragen bevolking : gouverneur roept op tot medewerking

22 van de 24 Vlaams-Brabantse politiezones nemen deel aan de veiligheidsmonitor. Dat is de bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte roept de inwoners van Vlaams-Brabant op om mee te werken aan de bevraging. "Zo kunnen de veiligheidsdiensten het toekomstig veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de bevolking", klinkt het.

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor.  Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten vormen de insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

De veiligheidsmonitor bevraagt verschillende thema’s zoals : 'Hoe ervaart u de werking van uw politie?' of 'Werd u recent slachtoffer van een misdrijf?' Of 'Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving?' En 'Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod?'

Binnen de provincie Vlaams-Brabant hebben 22 van de 24 politiezones ervoor gekozen aan deze bevraging deel te nemen. Inwoners van de politiezone Aarschot, AMOW, Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek, BRT, Demerdal-DSZ, Dilbeek, Druivenstreek, Grimbergen, Haacht, Hageland, Herko, Kastze, K-L-M, LAN, Leuven, Pajottenland, TARL, Tienen-Hoegaarden, Vilvoorde-Machelen, Voer en Dijle, Zaventem of Zennevallei, maken kans om uitgenodigd te worden aan de bevraging deel te nemen.

Toeval

Vanaf midden maart vertrekken de vragenlijsten naar heel wat inwoners van deze politiezones. In totaal verdeelt onze provincie 64.764 vragenlijsten. Wie een vragenlijst ontvangt is toevallig geselecteerd via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel op papier als digitaal. De verwerking gebeurt volledig anoniem. Alle informatie staat duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Groot belang

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte hoopt alvast dat zoveel mogelijk geselecteerden aan het onderzoek zullen deelnemen. “De medewerking van de inwoners is van groot belang voor de lokale politie en bestuur. Zo kan immers rekening gehouden worden met hun standpunt over lokale veiligheid en de werking van de lokale politie en kan het toekomstig veiligheidsbeleid optimaal worden afgestemd op de noden van de inwoners.”

De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?