Politiezone TARL stelde 44 (!) corona-pv's op tijdens paasweekend

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit de vele tussenkomsten tijdens het afgelopen paasweekend.

Op vrijdag 10 april werden er in totaal 15 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat, Roosdaal en Liedekerke.

In Ternat werden er 8 processen-verbaal opgesteld. In de Brusselstraat werden in de namiddag 5 jongeren aangetroffen op een parking. Zij kwamen hier samen om een voertuig te bekijken dat mogelijks door een van de andere aanwezigen overgekocht zal worden. De aanwezigen werden geverbaliseerd voor inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen. In de Keizerstraat waren er in de late namiddag 2 minderjarigen aan het voetballen op het schoolterrein, zij werden beide geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en samenscholing. In de Rozenstraat vond er ’s avonds een barbecue plaats met de 2 bewoners en de moeder van een van de bewoners, die daar niet woont. Er werd 1 proces-verbaal opgesteld wegens een niet-essentiële verplaatsing.

In Roosdaal hebben 2 personen zich elk met de auto verplaatst naar de bunkers aan de Molenveldstraat om bij te praten. Zij werden geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen.

In Liedekerke waren ‘s avonds 5 personen aanwezig in de Opperstraat, waar ze samen alcohol dronken. Er werden 5 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

Op zaterdag 11 april werden er in totaal 8 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat, Roosdaal en Liedekerke.

In Ternat vond er een bijeenkomst plaats van 2 minderjarigen in een boomhut in de Muilemlaan om te chillen. Er werd een hoeveelheid van 1,5 gram cannabis in beslag genomen en er werden 2 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake niet-essentiële verplaatsingen.

In Roosdaal werd vastgesteld dat de nachtwinkel op de Pamelse klei nog open was na het verplichte sluitingsuur om 22 uur. Er werd geverbaliseerd voor het niet respecteren van het sluitingsuur als corona-maatregel.

In Liedekerke vond er ’s avonds een samenscholing van 5 personen plaats ter hoogte van de Exotic Shop in de Kleemputtenstraat. 5 personen kwamen samen om alcohol te nuttigen. De aanwezigen werden geverbaliseerd voor inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen. 2 personen werden bestuurlijk aangehouden wegens ongewapende weerspannigheid en smaad.

Op zondag 12 april werden er in totaal 17 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

In Ternat werden in totaal 13 processen-verbaal opgesteld.

In de Assesteenweg werden er rond middernacht 4 bestuurders voor niet-essentiële verplaatsingen geverbaliseerd. Een eerste bestuurder was onderweg van Brussel naar Aalst om eten te brengen bij familie, maar aangezien hij in Ternat aangetroffen word valt dit niet onder een essentiële verplaatsing. Rond hetzelfde tijdstip werd er een tweede persoon geverbaliseerd die onderweg zou geweest zijn voor handelsactiviteiten in het kader van de aankoop en verkoop van voertuigen. Een derde persoon werd daar geverbaliseerd wegens een niet-essentiële verplaatsing. De persoon beweerde naar de dichtstbijzijnde apotheek van wacht te zijn, maar werd later geïntercepteerd op een ander traject. Een vierde bestuurder begaf zich naar klanten in Ternat om werkmateriaal af te zetten en bleef nog ter plaatse voor een barbecue. Onderweg terug naar huis werd hij gecontroleerd en geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing en een inbreuk op het samenscholingsverbod.

In de Kattenstraat vond er ’s avonds een samenscholing van 8 personen plaats op het buitenverblijf van een van de aanwezigen. Er werden 8 processen-verbaal opgesteld wegens inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

In het station van Ternat werd een persoon geverbaliseerd wegens een niet-essentiële verplaatsing. Zij was op de terugweg van een vriend te bezoeken.

In Affligem werd een persoon onderschept in de Bellestraat. Hij was onderweg om bij een particulier houten paletten op te halen. Er werd een proces-verbaal opgesteld wegens een niet-essentiële verplaatsing.

In Roosdaal werden 2 personen gecontroleerd die zich in de Espenveldstraat bevonden om een vriend te bezoeken. Zij werden geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing.

In Liedekerke werd een persoon geverbaliseerd wegens een niet-essentiële verplaatsing naar aanleiding van een fietsdiefstal. Lees ook : Politie arresteert fietsdief met gestolen slijpschijf op zak

Op maandag 13 april werden er in totaal 4 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Roosdaal.

Op de Korterij werd ’s middags een samenscholing vastgesteld van 4 personen. De 2 bewoners hadden een bevriend koppel op bezoek. Er werd geverbaliseerd voor inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

Vervolgingsbeleid parket Halle-Vilvoorde

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking  van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?